nieuws

Koopwoning meer in trek dan huur in Noord-Holland

woningbouw

Koopwoning meer in trek dan huur in Noord-Holland

De vraag naar koopwoningen in de provincie Noord-Holland zal de komende tien jaar toenemen. Betaalbare huurwoningen zijn juist minder nodig, is de verwachting.

Dat blijkt uit een woningmarktverkenning van onderzoeksbureau ABF Research, in opdracht van het college van Gedeputeerde Staten. Duurdere huurwoningen blijven wel populair, denken de onderzoekers. In de koopsector stijgt de vraag naar alle prijsklassen, maar woningen tussen de 180.000 en 350.000 euro zijn de komende jaren het meest in trek.

Het nieuwbouwprogramma van de provincie sluit niet erg aan op de vraag, constateren de onderzoekers. Bijna de helft (43 procent) van de te bouwen woningen is een huurwoning. De cijfers zijn wel enigszins vertekend, nuanceert het onderzoeksbureau. “De bouw van relatief meer huurwoningen heeft ook te maken met de verkoop van huurwoningen, waardoor er minder koopwoningen hoeven te worden gebouwd.”

Over het geplande aantal eengezinswoningen (38 procent) en meergezinswoningen (19 procent) voor de koopmarkt zijn de onderzoekers een stuk strenger. Deze typen woningen “mogen een iets kleiner deel van het nieuwbouwprogramma gaan uitmaken”, aldus het rapport. Het rapport wordt als uitgangspunt gebruikt bij de beoordeling van woningbouwplannen buiten bestaand bebouwd gebied. Het Noord-Hollandse college van Gedeputeerde Staten heeft nog niet op het onderzoek gereageerd.

Reageer op dit artikel