nieuws

Het Stadskwartier Nieuwegein is halverwege

woningbouw

Het Stadskwartier Nieuwegein is halverwege

Na jarenlang discussiëren, schaven aan de plannen en nieuwe vergunningen is deze zomer de eerste fase van de nieuwe binnenstad van Nieuwegein afgerond. Zelfs de kredietcrisis delfde het onderspit tegen de ambities van Nieuwegein, zij het met een klein jaar vertraging.

De markt en de overheid vinden elkaar steeds vaker in binnenstedelijke (her-)ontwikkelingen. De gemeente Nieuwegein en vastgoedbeleggingsfonds Corio ondertekenden in 2005 het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad, 2005.

De bouw zou aanvankelijk in het najaar van 2008 beginnen, maar op dat moment barstte net de kredietcrisis los. De start van de bouw van het Stadskwartier is toen opgeschoven naar de zomer van 2009. De gemeente wilde koste wat het kost de stad met deze transformatie de 21ste eeuw in loodsen.

Hiervoor moet wel diep in de buidel getast worden: de totale investering in de nieuwe binnenstad bedraagt bijna een miljard euro. Tweederde van dit bedrag moet door de markt worden opgebracht. De gemeente neemt de rest voor haar rekening.

In de eerste fase van de transformatie is Nieuwegein verantwoordelijk voor alle openbare ruimtes en voorzieningen plus het stadhuis en het naburige theater. Hiervoor is bijna de helft, ofwel een kleine 150 miljoen euro, van het budget van de gemeente uitgetrokken.

Onder verschillende contractvormen zoals traditionele bouw, engineering & bouw en bouwteam zijn vervolgens meerdere aannemers bij het project betrokken. Grote namen als Ballast Nedam en BAM springen direct in het oog. Zo ook vastgoedbelegger Corio, eigenaar van het bestaande winkelhart van Nieuwegein. Corio heeft de ontwikkeling van het nieuwe gebied ondergebracht bij Stadskwartier cv, een ontwikkelingscombinatie van Multi Vastgoed en ING Real Estate Development. Het is deze partij die in dit project de woningen en winkels voor haar rekening neemt. Naast deze drie namen zijn ook kleinere partijen als Van Zoelen, Scherrenberg, ENVO en SDR ingeschakeld om de aspiraties van Nieuwegein waar te maken.

“Voor het hele project gelden drie belangrijke gunningcriteria”, vertelt woordvoerder van de gemeente Monique Elbers. “Naast multifunctionaliteit en duurzaamheid staat een hoogwaardige stedelijke kwaliteit in zowel ruimtelijke uitwerking als in bestemming voorop.”

Bijzonder

Eind vorig jaar werd de duurzame mijlpaal in het project bereikt: Vaanster Energie, Corio en Stadskwartier cv tekenden een overeenkomst voor de realisatie van een duurzame warmte-koudeopslag. Eén centrale met drie warmte- en drie koudebronnen die de binnenstad van energie moet gaan voorzien, en daarbij 500 ton CO2-reductie per jaar oplevert.

Volgens de gemeente is dit alleen al door de schaalgrootte in een binnenstedelijke omgeving heel bijzonder.

Naast het multifunctionele stadhuis, ontworpen door de Deense architect Kim Herforth Nielsen, zijn ook een theater en zes woontorens van de hand van architect Pi de Bruijn opgeleverd, waarmee de eerste fase is afgerond. Deze woontorens bevatten 163 huur- en koopappartementen. De tweede fase gaat nog dit jaar van start en zal onder andere 15.000 vierkante meter aan winkeloppervlak en horecagelegenheden, een winkelpassage en een getransformeerd marktplein opleveren. Voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol is aangetrokken om dit vorm te geven. Stadskwartier cv heeft hierbij wederom de regie in handen. Het samenwerkingsverband realiseert de woningen en draagt het risico voor de verkoop ervan. De gemeente levert tegelijk met de winkels de parkeergelegenheid op, en draagt daar dan ook het (exploitatie)risico voor.

Eva Lambooij van Corio: “Nieuwegein is heel hard gegroeid maar hierbij is het voorzieningenniveau achtergebleven. Omdat de uitbreiding en vernieuwing zo hard nodig waren, is het risico beperkt. Het verhuur van de nieuwe winkels verliep dan ook heel soepel.”

Volgens Anneke de Vries van ING Real Estate Development Nederland is deze herontwikkeling een van de grootste van Nederland en “het fraaiste staaltje van publiek-private samenwerking in crisistijd”, zo liet ze eerder optekenen. De tweede fase van het project wordt naar verwachting in 2013 afgerond.

Reageer op dit artikel