nieuws

Schultz stelt geen eisen aan ondergrondse installatie

woningbouw

Minister Schultz komt voorlopig niet met rendementseisen voor gesloten energiesystemen die gebruik maken van warmte en koude in de ondergrond.

‘Nieuwe regels bodemsystemen ingewikkeld’

Dat schrijft minister Schultz (infrastructuur) in een brief over het Besluit bodemenergiesystemen dat volgend jaar in moet gaan: “In deze fase van de regulering kan ik nog geen rendementseisen stellen. De mogelijkheid hiervan wordt nog wel onderzocht.” De Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen (NVOE) gelooft niet in één rendementseis. “De hoogte van de prestaties hangt van teveel factoren af. Natuurlijk streven wij ook naar zo hoog mogelijke rendementen, maar die bereik je niet met één algemene eis”, verklaart Marette Zwamborn, bestuurslid van de NVOE. Ze benadrukt dat er voor cv-ketels en koelmachines ook geen rendementseisen zijn.

De Teuge

Problemen met wko-systemen zijn er vaker. In juli beloofde minister Donner (wonen) nog dat de nieuwe regels die zouden bestrijden. Hij reageerde toen op vragen van de VVD, naar aanleiding van een onrendabel, ondergronds systeem in De Teuge, een Zutphense woonwijk. Hoe vaak het misgaat, durft minister Schultz niet te zeggen. “Helaas kan ik u niet voorzien van percentages, aangezien niet bekend is waar alle gesloten bodemenergiesystemen zijn geïnstalleerd.” Zwamborn weet dat ook niet. Desgevraagd ontkent ze stellig dat het slagen van een bodemenergiesysteem een lot uit de loterij is. “Er zijn weinig installaties die helemaal niet functioneren. Het komt wel vaker voor dat een systeem uiteindelijk niet doet wat er vooraf is beloofd. Daarom werken wij aan een systeem met erkende aannemers. Volgend jaar hopen we daar meer over te kunnen vertellen.” Met het Besluit bodemenergiesystemen tracht minister Schultz het ontwerpen en bouwen van bodemenergiesystemen te stimuleren.

Simpeler

De NVOE vraagt zich af of dat lukt. Zwamborn: “Het is een goede eerste stap, maar we zijn er nog lang niet.” Een van haar bezwaren is dat de regels per provincies en gemeente kunnen blijven verschillen. “Het wordt er niet simpeler op. Er blijven tal van koninkrijkjes. Het komt voor dat de ene provincie wel een vergunning afgeeft en de andere niet, terwijl het om hetzelfde watervoerende pakket gaat.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels