nieuws

Gevolgen invoering huuraftrek in vrije sector ‘niet wenselijk’

woningbouw Premium

Gevolgen invoering huuraftrek in vrije sector ‘niet wenselijk’

Het invoeren van een huuraftrek is geen goed idee. Volgens minister Donner (wonen) leidt dit tot ‘verstoring in de prijsvorming in de woningmarkt’.

Donner zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat op voorhand niet duidelijk is wie van een huuraftrek gaat profiteren, de huurder of de verhuurder. Bovendien zijn de kosten van een dergelijke maatregel “substantieel hoger” dan de 330 miljoen euro waar het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vanuit gaat. Het verschil zit hem volgens de minister vooral in de cijfers waar het EIB mee rekent. Het aantal vrijesectorwoningen en de WOZ-waarde van deze woningen is volgens Donner hoger dan waar het EIB vanuit gaat. Hoeveel hoger en waar de getallen van de minister vandaan komen, wordt uit de brief echter niet duidelijk.

Het EIB stelt dat het nu ontbreekt aan een markt voor huurwoningen in de vrije sector. Huurders in de vrije huursector betalen de hoofdprijs. Huurders in de sociale sector betalen een gesubsidieerde huur en kopers kunnen gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Een huuraftrek, gebaseerd op de WOZ-waarde, zou dit probleem ondervangen.

Donner ziet weinig in het idee. De kosten van de maatregel komen op het bord van kopers en verhuurders, vreest hij. Bovendien zijn er nu al genoeg mogelijkheden om de positie van middeninkomens op de huur- en koopmarkt te stimuleren. Donner noemt onder meer de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, het introduceren van kooprecht voor huurders van corporatiewoningen en de extra punten in het woningwaarderingsstelsel als voorbeelden.

Reageer op dit artikel