nieuws

Kabinet stimuleert investeringen op woningmarkt

woningbouw Premium

De woonvisie van minister Donner (binnenlandse zaken) is een feit. De overdrachtsbelasting wordt verlaagd, scheefwonen aangepakt en er komt ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.

Het kabinet wil de investeringen op de bouw- en woningmarkt stimuleren. Daarom worden “zo veel mogelijk belemmeringen in de regelgeving” weggenomen. Het kabinet vereenvoudigt de bouwregels en bouwprocedures en bevordert energiebesparing van woningen en gebouwen, mede ter verlaging van de woonlasten.

De bouwsector zelf zal van de gelegenheid gebruik moeten maken door te innoveren, bijvoorbeeld door efficiënter te werken en de kosten beter te beheersen, stelt minister Donner. Daarnaast wordt het voor huurders makkelijker om een woning tegen een redelijke prijs te kopen van hun woningcorporatie. Huurders met hogere inkomens krijgen in de sociale huursector te maken met een extra huurverhoging van maximaal 5 procent. Dit moet het zogenoemde scheefwonen voorkomen en ervoor zorgen dat meer woningen beschikbaar komen voor lage en middeninkomens.

Video: minister Donner beantwoordt vragen over de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting

Video: CDA TV

Reageer op dit artikel