nieuws

Verplaatsen tuinbouw levert 57.000 huizen op

woningbouw

Door tuinbouwbedrijven te verplaatsen kan in het Westland 1000 hectare worden vrijgemaakt voor woningbouw en in de Bollenstreek 500 hectare. In totaal kunnen er 57.000 huizen verrijzen.

Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat het twintig jaar duurt, van 2020 tot 2040, om de bedrijven te verplaatsen. Dat staat in het rapport ‘Verkassen?’ dat werd samengesteld door Seo Economisch Onderzoek.

Dat het zo lang duurt voordat de ondernemingen zijn verkast, ligt aan de hoge kosten die moeten worden gemaakt, in het bijzonder bij het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven. Het geld dat woningbouw oplevert, is minder dan de verplaatsingskosten.

Exacte bedragen zijn niet bekend. Het onderzoek noemt wel ruwe schattingen. Zo zouden de kosten van het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven tussen 200 en 750 miljoen euro bedragen, terwijl de baten van woningbouw tussen 300 en 350 miljoen euro liggen.

Als glastuinbouwbedrijven verhuizen, moeten de betreffende tuinders investeren in grond, nieuwe kassen en andere voorzieningen. “Als deze investeringen plaatsvinden op een moment waarop ze ook op de oude locatie zouden zijn gedaan, is er geen sprake van meerkosten”, melden de onderzoekers. “Maar als investeringen in de tijd naar voren worden gehaald, leidt het wel tot aanzienlijke extra kosten.”

Goedkoper

Woningbouw kent twee opties, te weten het vervangen van huizen in Zoetermeer en Almere of het bouwen van extra woningen. De laatste mogelijkheid biedt vooral het Westland soelaas. De Bollenstreek zou kunnen dienen om vervangende huizen te bouwen. De oorzaak hiervan is de verplaatsing van de bollenteelt goedkoper is dan het verhuizen van kastuinbouw.

Voor het Westland is verplaatsing van glastuinbouwbedrijven ten gunste van woningbouw alleen rendabel als er extra woningen gebouwd worden.

Voor de Bollenstreek geldt dat het bouwen van woningen wel maatschappelijk rendabel is, mits de bollenteelt geleidelijk wordt verplaatst naar een andere locatie in Nederland. “De woningbouwbaten van verplaatsing zijn bovendien per hectare en per woning groter in de Bollenstreek.”

Het rapport ‘Verkassen?’, een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Batenalayse) werd gemaakt door SEO, LEI en Atlas voor gemeenten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels