nieuws

Sloopkraan maakt ruimte voor vernieuwing

woningbouw

Een Caterpillar 385B-sloopkraan van Oudt Zwanenburg Grond- en Sloopwerken hapt in Utrecht een blok portiekwoningen kapot.

Na verwijderen van asbest en stalen delen is het nu tijd voor het grove werk bij de grote sloopklus in de Spoorzonebuurt.

Woningcorporatie Mitros vervangt in het zuidelijke deel van de wijk Overvecht zes wooncomplexen met totaal 320 woningen. Het moet leiden tot meer variatie in het eenzijdige woningbestand. Het woongebied nabij station Overvecht bestaat nu nog voor het overgrote deel uit sociale woningbouw van eind jaren vijftig. Mitros bouwt op de slooplocatie zestig nieuwe eengezinswoningen en 236 appartementen. De nieuwbouw moet in 2013 klaar zijn.

Het gebiedsplan Spoorzone voorziet in vervanging van in totaal ongeveer duizend woningen. Daarnaast worden enkele scholen, de openbare ruimte en het winkelcentrum aangepakt. Het Utrechtse gemeentebestuur verstrekte een bijdrage uit het Stedelijk Stimuleringsfonds Woningbouwproductie om te voorkomen dat het vernieuwingsproject door de kredietcrisis zou stranden.

Reageer op dit artikel