nieuws

Inspectie galerijen door corporaties

woningbouw

Woningcorporatie Staedion uit Den Haag inventariseert zijn flats met doorgestorte galerijen, naar aanleiding van de instorting in Leeuwarden. Het Amsterdamse Ymere kondigt aan de driejaarlijkse inspecties van galerijflats naar voren te halen. Andere corporaties wachten af.

Het aanbod van huur- en koopwoningen van Staedion omvat op dit moment geen flat met doorgestorte galerij en balkons. Maar de corporatie gaat het complete bezit wel inventariseren, meldt voorlichter Willem van de Ven. “We wachten niet op de circulaires die ongetwijfeld zullen volgen.” Hij verwacht niet dat de inventarisatie veel zal opleveren, want Staedions bestand bestaat vooral uit portiekwoningen. Andere woningcorporaties komen nog niet in actie. Woningcorporatie Portaal uit Veenendaal heeft vestigingen in meerdere steden. Voorlichter Linda Foekens: “We wachten af tot meer bekend is over de precieze toedracht in Leeuwarden.”

Ook Parteon, de corporatie waarvan zo’n 20 jaar geleden een galerij van een flatgebouw in Wormerveer naar beneden kwam, wacht af en zet nog geen grootscheepse inventarisatie op touw van flats met een vergelijkbare constructie. Esther Clason van Haagwonen uit Den Haag wijst op de conditiemeting die de corporatie elke drie jaar uitvoert op alle woningen. Haagwonen gaat ervan uit dat gebreken aan galerijen daarbij tijdig aan het licht komen. Als de uitkomsten van het onderzoek van de Antillenflat daartoe aanleiding geven, volgt wellicht een inventarisatie. “Maar wel in die volgorde. We wachten de bevindingen in Leeuwarden af, daarna kijken we verder”, aldus Clason.

Reageer op dit artikel