nieuws

Regeling SEV voor snellere besparing

woningbouw Premium

De SEV gaat subsidietenders uitschrijven met als eis een oplopende besparing op fossiele energie van 45 tot 80 procent. Daardoor wordt de markt uitgedaagd innovatieve energieconcepten te ontwikkelen.

Dat is de kern van het programma Energiesprong dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting gaat uitvoeren. Het SEV-programma loopt tot en met 2014 en beoogt de energietransitie een versnelling te geven. Uiteindelijke doel is 100 procent onafhankelijkheid van energie uit fossiele brandstoffen.

In de subsidietenders worden publiek-private consortia gestimuleerd om als innovatieve coalitie aan de gang te gaan met de realisatie van energiezuinige nieuwbouw en renovatieprojecten. Door daar een subsidie aan te hangen, hoopt de SEV de bereidheid van ondernemers te stimuleren in “een veilige omgeving” ervaring op te doen met de bouw van de nieuwe energieconcepten.

Bij de selectie van de projecten die voor subsidie in aanmerking komen, gaat de stuurgroep kijken naar de maximale potentiële CO2-reductie die deze oplossingen zouden hebben als ze breed in de markt worden geïntroduceerd. In totaal worden vier tenders uitgeschreven. Nog dit jaar komt er een trajectregeling waarin hetzelfde consortium bij een deel van de woningen een besparing van 60 procent realiseert en bij een ander deel 80 procent. Een soortgelijke regeling met dezelfde besparingspercentages wordt in de utiliteitsbouw opengesteld.

Renovatie

Voor corporaties komt er een tender gericht op hoogniveaurenovatie inclusief een forse energiebesparing. Met de subsidie die is bedoeld voor koplopers, wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren. De koplopers worden gecompenseerd voor de extra opstartkosten die ze maken. Het programma gaat zich daarnaast inzetten om eigenaar-bewoners te bewegen hun woningen energieneutraal te renoveren. Onder meer wil de SEV hiervoor financieringsconstructies opzetten en de bouw opleiden dit soort renovaties uit te voeren. Verenigingen van Eigenaren wil de SEV stimuleren de Energiesprong te maken door te kijken hoe binnen een VvE onwilligen meegekregen kunnen worden in duurzame renovatieplannen.

Reageer op dit artikel