nieuws

‘Ik verwacht nog wel hobbels op het financiële vlak’

woningbouw

‘Ik verwacht nog wel hobbels op het financiële vlak’

Levensbestendig wonen. Er zijn allerlei oplossingen voor bedacht. Vaak komt het neer op aanpassingen als trapliften of douchesteunen. Student Nicky Marijnissen denkt dat het beter kan: een prefab aanbouw waardoor verschillende woonfuncties makkelijk om te ruilen zijn gedurende het leven van een bewoner. De kosten zijn lager en makkelijker aan de wensen van de bewoner aan te passen.

Voor het interview is Marijnissen naar Weert gereisd. Kon hij meteen zien waar zijn collega-stagiair zijn dagen slijt. Want normaal gesproken zit de vierdejaars student bouwkunde op het kantoor van Huy­bregts Systeembouw in Son. Hij studeert daar af op het ontwerp van een prefab aanbouw voor woningen waardoor de woning flexibel is in te delen. De woonkamer kan – wanneer de bewoner later slechter ter been wordt – gemakkelijk worden omgebouwd tot badkamer of slaapkamer. Sleutelwoord is flexibel. Zodat, wanneer de oudere bewoner uiteindelijk is overleden, toekomstige kopers het huis ook weer gemakkelijk aan hun eisen kunnen aanpassen. Zonder een prijzige verbouwing. De oplossing van Marijnissen moet er voor zorgen dat een woning na aanpassing aan de veranderende eisen van een bewoner niet meteen onverkoopbaar wordt.

Drie maanden duurt zijn afstudeeropdracht nu, en Marijnissen is in die tijd vooral druk geweest met literatuurstudie en uitzoekwerk. “Wat is de markt voor dit product? Wie is de doelgroep? Dat soort vragen”, legt hij uit. “Ik focus vooral op particulieren en corporaties. Vervolgens ben ik me gaan richten op de bestaande woningvoorraad en de verschillende bouwsystemen die worden gehanteerd. Ik heb interviews afgenomen bij corporaties en een instelling voor de thuiszorg.”

Vanuit Huybregts krijgt Marijnissen alle hulp waar hij om vraagt. “Al moet ik daar wel echt om vragen. Men komt niet uit zichzelf. Maar dat vind ik juist fijn. Zelfstandig werken. Huybregts heeft veel ervaring met aan- en opbouwen, ik doe dus veel inspiratie op uit bestaande systemen. Mijn systeem moet echter nog flexibeler worden. In de toekomst van functie kunnen veranderen.”

Uitdaging

Uitkomst is dat Marijnissen het basisskelet van zijn aanbouwmodule nu in zijn hoofd heeft. Het moet nog wel allemaal op papier. “Dat wordt de uitdaging voor de komende weken. De technische tekeningen, bestekken maken, de financiële kant uitzoeken en uiteindelijk een onderzoeksverslag uitwerken.”

Tot nog toe liep de bouwkundestudent nog niet tegen onoverkomelijke problemen op. Wel bleken de leidingen, de aansluiting van bestaand op nieuw en de hoeveelheid daglicht die na het realiseren van de aanbouw nog in het huis valt, een uitdaging. “Technisch valt het me eigenlijk wel mee. Maar ik verwacht nog wel wat hobbeltjes op het financiële vlak. Mijn doel is de aanbouw zo goedkoop mogelijk te houden. Hooguit ietsje duurder dan een normale aanbouw. Maar dat wordt nog wel een uitdaging. Ik moet me er nog wat meer in verdiepen.”

Marijnissen heeft het naar zijn zin bij Huybregts. Eindelijk de schoolbanken verruilen voor de praktijk. “Heerlijk. Hier leer je veel meer.” Het weblog dat hij in opdracht van Cobouwbijhoudt, kost Marijnissen soms hoofdbrekens. “Wat moet ik nu weer schrijven? Het is niet mijn vak. Maar ik heb er wel schik in. Zeker toen ik vorige week een reactie van een wildvreemde kreeg die om extra informatie over mijn onderzoek vroeg. Dat is dus echt leuk. Maar het is sowieso leuk om mensen, familie, bekenden, te informeren over waar je mee bezig bent.”

Reageer op dit artikel