nieuws

‘Heel veel flats moeten onderzocht worden’

woningbouw Premium

‘Heel veel flats moeten onderzocht worden’

Het instorten van een deel van de bovenste galerij van de Antillenflat in Leeuwarden moet leiden tot nader onderzoek bij heel veel gebouwen uit die tijd. “Flats met eenzelfde constructie uit dezelfde periode lopen dezelfde risico’s.”

Dat is de eerste reactie van Johan Galjaard, voorzitter van de constructeursvereniging VNConstructeurs. “In het algemeen geldt dat constructies geïnspecteerd moeten worden”, stel hij. “Ik pleit voor controle van flats met eenzelfde uitvoering uit dezelfde tijd. Zij lopen dezelfde risico’s als de Antillenflat. Eerst een visuele inspectie en als sporen van ‘betonrot’ zichtbaar zijn proefboringen.” Een probleem is dat ‘betonrot’ niet altijd aan het oppervlak van het beton te zien is. Scheurvorming is wel zichtbaar. “De instorting in Leeuwarden kan slechts het gevolg zijn van het begeven van de wapening, is mijn eerste indruk. Grote kans dat de inklemming zijn werk niet meer heeft gedaan”, aldus Galjaard.

Temperatuurverschillen

“De kwaliteit van het beton was in die periode minder dan nu”, vervolgt Galjaard zijn eerste reactie. “En er werd geen rekening gehouden met koudebruggen. Binnen wordt redelijk constant verwarmd, maar buiten is het koud. Door de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten kan scheurvorming ontstaan, met als gevolg corrosie van de wapening. Wellicht was de dekking onvoldoende. Men paste in die tijd ook minder dekking toe. Op een gegeven moment roest de wapening zo ver door dat de constructie bezwijkt.” Op het eerste gezicht zijn de galerijen van de Antillenflat wel ‘geknipt’, voorzien van dilataties, stelt Galjaard.

Lees hier het hele artikel!

En verder: Antillenflat in onderhoud op moment van instorting

Reageer op dit artikel