nieuws

‘Aantal woningcorporaties halveert’

woningbouw Premium

Het aantal woningcorporaties halveert in de komende vijftien jaar van vierhonderd naar tweehonderd. Dit zal voornamelijk plaatsvinden door fusies. Ook het aantal sociale huurwoningen slinkt.

Dat verwacht ABN Amro. “De recente EU-beschikking is de grootste katalysator”, zegt Astrid van Arum, sectormanager Woningcorporaties van ABN AMRO. Corporaties moeten zich concentreren op het verhuren van sociale huurwoningen met een huur onder de 650 euro aan inkomens onder de 33.600 euro. Daarbij zullen de corporaties de sociale huurwoningen administratief en organisatorisch moet scheiden van hun overige activiteiten, zoals projectontwikkeling en het beheer van commercieel vastgoed. De achtergrond daarvan is dat de sociale activiteiten niet mogen lijden onder de commerciële activiteiten.

“Voor corporaties betekent het een flinke overgang om strategisch om te gaan met niet-borgbare activiteiten”, zegt Van Arum. “Dit vraagt veel van de interne organisatie van corporaties.” Dat betekent volgens haar dat in veel gevallen nieuwe kennis nodig is op organisatorisch, juridisch en fiscaal vlak. Omdat bij veel corporaties ook de kasstromen onder druk staan en de schulden oplopen, zullen steeds meer corporaties moeten fuseren met collega-corporaties.

Lees hier het hele artikel!

Reageer op dit artikel