nieuws

VvE’s moeten kunnen sparen met hulp gemeenten

woningbouw Premium

Verenigingen van Eigenaren kunnen het onderhoud van woningen mogelijk wel financieren met een bouwspaarkassysteem, als gemeenten hier een rol in willen spelen. Nu loopt groot onderhoud door armlastige VvE’s vaak stuk op een lege verenigingskas.

Het idee is afkomstig van Alle Elbers, partner bij adviesbureau PRC en expert volkshuisvesting in de bestaande voorraad. “Gemeenten waar veel arme VvE’s met ernstig achterstallig onderhoud zitten, hebben tegenwoordig laagrentende leningen of andere subsidies voor het onderhoud van hun verenigingen. Dit geld kan echter nog beter worden gebruikt voor een bouwspaarkas. Op die manier is het geld op korte termijn al beschikbaar. Bovendien is het een prikkel voor VvE’s om zelf te sparen.” Gemeenten die een dergelijk fonds hebben zijn bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag en Lelystad. In deze steden verloederen wijken doordat VvE’s niet voor het groot onderhoud kunnen zorgen.

Fred Schuurs, directeur van de belangenorganisatie voor appartementseigenaren VVE Belang, is blij met elk voorstel dat VvE’s kan helpen bij de financiering van hun onderhoud. Hij twijfelt echter of gemeenten hiervoor geld zullen hebben.

Garantieregeling

Schuurs ziet nog het meeste brood in een garantieregeling door overheden. “Als groot onderhoud gepleegd moet worden, is dat vaak voor de eigenaren moeilijk op te brengen. De banken willen geen lening verstrekken, omdat vaak op het onderpand, de woning zelf, al een hypotheek zit. Er is dus geen onderpand en dat is een risico voor de bank. Met een garantieregeling willen geldschieters vaak wel.” De Vereniging Nederlandse Gemeenten was gisteren niet in de gelegenheid te reageren op het voorstel.

Per 1 juli 2011 hebben gemeenten meer mogelijkheden om in te grijpen als VvE’s niet functioneren. Zo kunnen zij via de kantornrechter een vergadering bijeenroepen, besluiten forceren of blokkerende stemmen omzeilen met een vervangende machtiging. Ook kunnen gemeenten zo een onderhoudsplan verplicht stellen.

Reageer op dit artikel