nieuws

Sociale huur steeds duurder

woningbouw Premium

De verliezen op de bouw van sociale huurwoningen lopen de komende jaren op naar ruim 80.000 euro per woning. Daardoor wordt het voor corporaties steeds moeilijker nieuwbouw te financieren.

Dat blijkt uit onderzoek van Rigo in opdracht van minister Donner (wonen). De zogeheten onrendabele top (verschil tussen bouwkosten en verwachte opbrengsten) per sociale huurwoning is tussen 2007 en 2011 opgelopen van 45.000 euro naar 75.000 euro. In 2014 zullen de verliezen naar verwachting zijn opgelopen tot 84.000 euro per woning. Als corporaties niets doen, zullen ze over een aantal jaren slechts 13.000 tot 14.000 sociale huurwoningen kunnen bouwen, waarschuwen de onderzoekers. Het verhogen van de aanvangshuren met 11 procent is een van de maatregelen om de hoge stichtingskosten volledig op te kunnen vangen.

De bouwkosten van sociale huurwoningen zijn volgens Rigo de afgelopen decennia aanzienlijk boven het inflatieniveau gestegen. Oorzaken zijn de gestegen arbeidskosten en achterblijvende productiviteit. Ook de hogere eisen aan de kwaliteit van de woningen, de kwaliteitseisen van de corporaties zelf en de toegenomen complexiteit van de bouwplannen hebben ertoe bijgedragen dat de stichtingskosten gestegen zijn van 60.000 euro in 1991 tot bijna 175.000 euro in 2009. Rigo verwacht dat de kosten door hogere eisen ten aanzien van energiezuinigheid verder zullen oplopen. De dalende bouwkosten in 2009 – door de crisis – bracht de volkshuisvesters enige verlichting. Corporaties hebben vanwege het inflatievolgend huurbeleid beperkte mogelijkheden om hun opbrengsten te vergroten. De verliezen op de bouw van sociale huurwoningen komen volgens het onderzoek bij corporaties in heel het land voor.

Waarschuwing

Aanleiding voor het onderzoek naar onrendabele toppen was de waarschuwing van Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk vorig jaar dat de exploitatieverliezen per corporatiewoning veel hoger lagen dan het ministerie dacht. “In 1996 was de onrendabele top nog 4500 euro. Tien jaar later was het al 45.000 euro. En als het zo doorgaat, gaan we richting de 200.000”, zei hij in deze krant.

Woningcorporaties zetten volgens Rigo alle zeilen bij om de stichtingskosten in de klauwen te houden.

Reageer op dit artikel