nieuws

‘Corporaties zijn solvabel genoeg’

woningbouw

Corporaties in het noorden des lands hebben geld genoeg om hun investeringen op peil te houden.

Dat antwoordt minister Donner (wonen) op Kamervragen over de klacht van de corporaties dat zij door de kabinetsplannen rond de sociale huursector extra in de problemen komen. Dit heeft gevolgen voor hun investeringsmogelijkheden, met name in krimpgebieden.

Donner is het daarmee niet eens. De solvabiliteit van de noordelijke corporaties is volgens hem gemiddeld gunstiger dan in andere gebieden in Nederland. Dat geldt zelfs als het huidige investeringsniveau wordt voortgezet. Ook is hun vermogenspositie beter. En ten slotte hebben ze meer ruimte voor huurverhogingen, omdat de huren nu lager liggen dan elders, aldus Donner.

Reageer op dit artikel