nieuws

‘Ontwikkelen Waterbuurt was echt pionierswerk’

woningbouw

‘Ontwikkelen Waterbuurt was echt pionierswerk’

Plannen voor waterwoningen komen vaak moeilijk van de grond. Niet zo vreemd, volgens directeur Twan Zeegers en projectmanager Aad van Meel van woningcorporatie Eigen Haard. “Eenduidige regelgeving op rijksniveau ontbreekt. Je wordt gedwongen om steeds opnieuw het wiel uit te vinden.”

Onduidelijkheid in de regelgeving, onwennigheid bij de procedures en
terughoudendheid bij banken om voor financiering te zorgen. Van Meel en Zeegers
kunnen erover meepraten. De Amsterdamse woningcorporatie was als opdrachtgever
betrokken bij de ontwikkeling van Waterbuurt West, een wijk met woningen aan en
in het water op het Steigereiland in Amsterdam. “Dat project is eigenlijk in
2001 gestart. De oplevering van de laatste woningen wordt volgend jaar verwacht.
Het heeft in totaal dus bijna tien jaar geduurd”, zegt Zeegers. Dat had deels te
maken met ‘koudwatervrees’ bij gemeenten en banken. “Het was echt pionierswerk”,
verzucht Zeegers. “Doordat niet altijd even duidelijk was welke regels op dit
project van toepassing waren, liepen we tegen nogal wat vreemde zaken aan.” Zo
was er discussie over de vraag of een waterwoning roerend of onroerend goed is.
Van Meel: “Het is een drijvende woning, maar je kunt er niet mee wegvaren. Er is
nergens vastgelegd in welke categorie een dergelijke woning valt, dus houden
alle instanties een andere definitie aan. Volgens de bank is het roerend, maar
de gemeente Amsterdam houdt het op onroerend.”

Voorschriften

Hierdoor liepen de bij het project betrokken partijen tegen allerlei vreemde
voorschriften aan. “Er mocht bijvoorbeeld niet geschilderd worden”, legt Van
Meel uit. “De verf zou in het water kunnen vallen. Dat is uiteindelijk opgelost
door de woningen met onderhoudsarme materialen te maken. Vervolgens hebben we ze
één voor één ingevaren vanuit de fabriek in Urk.” Maar daarmee waren de
problemen nog niet voorbij. Ook de steigers, die bij de woningen hoorden,
vroegen om een speciale behandeling. “Volgens de gemeente waren die openbaar.
Daarom moest er voor veel geld een droge blusleiding worden geplaatst.” Om de
kennis die vergaard werd bij de ontwikkeling van Waterbuurt West te behouden,
heeft Eigen Haard Waterpact5 mede opgericht. Dit is een consortium van Eigen
Haard, Grontmij, Monteflore Vastgoed, De Peijler Projectontwikkeling en ABC
Arkenbouw. “We hebben in de waterbuurt veel kennis opgedaan. Die wilden we niet
laten weglekken, daarom hebben ons in Waterpact5 verenigd.” Gemeenten en andere
overheden kunnen de kennis van het consortium inhuren. “Elk waterbouwproject
heeft z’n eigen mogelijkheden. Omdat wij dit vaker gedaan hebben, herkennen wij
die.” De belangstelling is groot, volgens Van Meel. “We mochten al bij diverse
gemeenten op gesprek komen, van Almere tot Zaanstad. Het blijft wel nichewerk,
benadrukt Zeegers. “Het behoort een aanvulling te zijn op onze overige
werkzaamheden. Uiteindelijk is ons doel natuurlijk om er hier in Amsterdam wat
huurwoningen aan over te houden.”

Crisis

Met de Waterbuurt gaat het helemaal goed komen, verwacht Van Meel. “We hebben
het overgrote deel al weten te verkopen of verhuren. Dat is vrij bijzonder in
tijden van crisis.” Zeegers vult aan: “We merken dat een waterwoning een
redelijk crisisbestendig product is. We hebben nog één paalwoning te koop staan.
De waterwoningen zijn allemaal verkocht. De laatste drie liggen nog in Urk. Die
worden geplaatst zodra het IJsselmeer en Markermeer weer ijsvrij zijn.”

Waterbuurt West

De Waterbuurt West is een buurt in het binnenwater van het Steigereiland op
IJburg in Amsterdam. Het omvat in totaal 75 woningen; 55 drijvende woningen, 17
dijkwoningen, 3 paalwoningen en het Kadegebouw. Laatstgenoemde bestaat uit een
ondergrondse parkeergarage, 13 bedrijfsruimten en 83 appartementen.
Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt 18 vrijesectorhuurwaterwoningen en 22
sociale huurappartementen in het kadegebouw. De bouwsom van het project bedraagt
circa 28 miljoen euro: 4.510.000 euro voor de paalwoningen, 9.850.000 euro voor
de drijvende woningen en 13.100.000 euro voor het Kadegebouw.

Reageer op dit artikel