nieuws

Effect energiebesparingen bestaande bouw in beeld

woningbouw Premium

Webredactie artikel: Ray NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, heeft een brochure uitgegeven met uitgebreide informatie over onder andere energiegebruik, kosten van uiteenlopende energiebesparende maatregelen en gerealiseerde energiebesparing van bestaande woningen.

Met de uitgave ‘Voorbeeldwoningen 2011 bestaande bouw’ kunnen overheden,
energiebedrijven, adviesbureaus en woningcorporaties zien wat de invloed is van
uiteenlopende energiebesparende maatregelen op de energieprestaties van veel
voorkomende woningen. De woningen zijn onderverdeeld naar vijf bouwperioden en
zeven verschillende woningtypen die een afspiegeling vormen van de Nederlandse
woningbouwvoorraad die tot en met 2005 is gebouwd. De brochure laat zien op
welke wijze energie kan worden bespaard en wat de invloed hiervan is op het
energielabel. Voor elke woning zijn vier verschillende energetische niveaus
uitgewerkt. Het gaat om een geactualiseerde en uitgebreide versie van twee
eerdere publicaties.

Reageer op dit artikel