nieuws

Binnenklimaat krijgt prioriteit

woningbouw

In samenwerking met TNO maken de fabrikanten en leveranciers van luchttechnische apparaten (VLA) nu serieus werk van het verbeteren van de luchtkwaliteit in woningen.

Met de onderzoeksorganisatie is een zogeheten Branche Innovatiecontract
afgesloten. Via het contract willen de leveranciers “een kwaliteitsslag maken”,
waarbij alle partijen van ontwerp tot installatie van binnenklimaatapparatuur
worden betrokken. Zo zijn inmiddels de woningbouwcorporaties benaderd met de
vraag welke eisen zij stellen aan ventilatiesystemen. Daar is volgens Kees de
Schipper, branchemanager van de VLA, bijvoorbeeld uit gekomen dat deze
organisaties apparatuur willen die eenvoudig te onderhouden én te bedienen is.
De Schipper benadrukt dat de problematiek van de slecht functionerende
ventilatiesystemen de totale keten aangaat. Daarom worden nadrukkelijk ook
architecten, bouwadviseurs en installateurs van dergelijke systemen bij de
innovatieslag betrokken. “We gaan niet zwartepieten”, zegt De Schipper, “maar
willen op deze manier juist partijen bijelkaar brengen.”

Onthutsend

Onderzoek van VROM naar het binnenklimaat in nieuwbouwwoningen heeft volgens
TNO en VLA “onthutsende cijfers” laten zien. Zo zou in 90 procent van de
woningen het geluidsniveau van de installatie te hoog zijn. Het geluid dat het
systeem produceert is volgens De Schipper een van de belangrijkste veroorzakers
van de ellende. “Bewoners zetten het apparaat dan lager of uit.” Maar ook
onderhoud en de plaats waar de apparatuur is geïnstalleerd zijn volgens De
Schipper bepalend. Daarom beoogt de branche met het innovatiecontract
uitwisseling van kennis tussen de betrokken partijen te bevorderen. Dat gebeurt
onder andere via een webportal. Een ander instrument om de problemen met het
binnenklimaat te beteugelen is de ventilatieprestatiekeuring (VPK). Sinds kort
bestaat voor opdrachtgevers de mogelijkheid hun bezit aan een dergelijke
inspectie te onderwerpen. “Uit de eerste ervaringen met die keuring blijkt
inderdaad dat maar weinig huizen direct goedgekeurd kunnen worden,” zegt
branchemanager De Schipper. Hij hoopt dat van die keuring uiteindelijk een
dusdanige preventieve werking uit zal gaan dat deze daarmee overbodig wordt.

Reageer op dit artikel