nieuws

Vogelaarheffing niet terecht; Aedes tempert vreugde

woningbouw Premium

De Nederlandse corporaties hebben met intrekking van de Vogelaarheffing slechts een pyrrusoverwinning behaald.

Dat zegt brancheorganisatie
Aedes in een reactie
op de uitspraak van de Utrechtse rechtbank. Die zette vrijdagochtend een streep
door de heffing over de jaren 2008 en 2009. Volgens de rechter is de heffing een
vorm van ongeoorloofde staatssteun en dus ten onrechte opgelegd. Aedes is
tevreden met het vonnis, maar ziet geen reden tot blijdschap. Het kabinet-Rutte
heeft een nieuwe heffing in het vooruitzicht gesteld, bedoeld om de huurtoeslag
te financieren. Die gaat de woningbouwverenigingen jaarlijks 650 miljoen kosten.
“Vergeleken met de dreigende huurtoeslagheffing en het stagnerende
woningmarktbeleid is het afschaffen van de Vogelaarheffing echt peanuts”, aldus
een woordvoerder van Aedes.

Strijdbijl begraven

Bij
Woningstichting
Den Helder
, een van de procederende corporaties, ging vrijdag wel de vlag
uit. “Door de beslissing van de rechtbank krijgen we de reeds betaalde gelden
terug”, zegt financieel directeur Peter Kramer. “Dat geld kan veel beter hier in
de stad zelf worden besteed.” Kramer, die de mening van honderden corporaties
verwoordt, roept partijen op om de strijdbijl te begraven. “Het huidige kabinet
heeft de Vogelaarheffing al geschrapt voor de toekomst. Het wordt nu tijd om te
stoppen met ruziën. De corporaties willen gewoon weer aan de slag.”

Hoger beroep

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het
Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV)
, dat de heffing inde, onderzoeken nog of ze in hoger beroep gaan. De
uitspraak heeft nadrukkelijk geen betrekking op de reeds opgelegde heffing over
2010. De rechtbank benadrukt bovendien dat het CFV de heffing over 2009 nog voor
goedkeuring kan voorleggen aan de Europese Commissie. De aanpak van
achterstandswijken hoeft niet in gevaar te komen, zegt Aedes. “Met de heffing
was een bedrag van 75 miljoen per jaar gemoeid. De betrokken corporaties
investeerden jaarlijks zo’n 250 miljoen in de wijkaanpak.”

Reageer op dit artikel