nieuws

‘Stop verpietering binnensteden’

woningbouw Premium

Terwijl nog dagelijks nieuwe woningen in nieuwe wijken worden opgeleverd blijft een groot woonpotentieel boven winkelpanden in Nederlandse binnensteden onbenut. Door de krappe beurs van gemeenten hebben lokale initiatieven om die ruimte geschikt te maken voor bewoning het nog moeilijker. Toon van der Pas van de landelijke vereniging Wonen Boven Winkels luidt de noodklok.

Het probleem speelt eigenlijk in elke gemeente: ruimtes boven winkelpanden
blijven leegstaan, waardoor een levendige winkelstraat ’s avonds veranderd in
een doods gebied. Van der Pas: “In een lage schatting gaan we ervan uit dat er
30.000 à 40.000 woningen boven winkels leegstaan.” In veel steden zijn inmiddels
initiatieven ontstaan om dat leegstaande woonreservoir te benutten. Met
wisselend succes. “We hebben zeker wat van de grond gekregen. Vooral op plekken
waar gemeenten en wooncorporaties de handen ineen hebben geslagen, zijn
projecten gelukt. Maar het proces kent een lange adem en dat werkt op veel
plaatsen tegen. Bovendien verschillen de mogelijkheden per gemeente. Wonen boven
winkels is altijd duurder dan nieuwbouw. Ik denk dat we per vierkante meter zo’n
30 procent duurder zijn. Er moeten bijvoorbeeld ingangen worden gemaakt boven
panden die geen aparte opgang hebben, soms moet grondig gerenoveerd of zelfs
compleet herbouwd worden. Door de locatie is de logistiek voor de
bouwwerkzaamheden vaak ingewikkeld en dus duur. Bovendien: wonen in een
winkelgebied is in de regelgeving wel eens lastig. Regels spreken elkaar
regelmatig tegen.” En als klap op de vuurpijl zit de economie ook nog eens
tegen. “Veel gemeenten bezuinigen, en dat is natuurlijk ook niet gunstig voor
deze initiatieven. Private partijen die zo’n uitdaging willen aangaan, zijn er
niet. De winstmarge is te laag. In veel gevallen moet er zelfs geld bij.” Helaas
zijn veel gemeenten volgens hem afhankelijk van de goede wil van de
pandeigenaar. “Vaak is dat een grote retailer, die verhuur niet ziet zitten. Het
is voor hen een branchevreemde activiteit en het levert ook nog nauwelijks wat
op. Maar ja, de ruimte die retailers vragen, wordt alleen maar groter. De
hoeveelheid onbenutte ruimte erboven dus ook. Het probleem verdwijnt dus niet
vanzelf.” Volgens Van der Pas zou een beetje aandacht van de landelijke politiek
voor winkelgebieden al doorsijpelen naar de lagere overheden. “Een
langetermijnvisie voor het investeren in de winkelgebieden ontbreekt momenteel.
Als je niets doet met de winkelgebieden gaat dat op de langere termijn tegen je
werken. Dan verpietert een binnenstad en wordt het alleen maar duurder om er wat
aan te doen.”

Reageer op dit artikel