nieuws

Corporaties in actie tegen Europese regels

woningbouw

Woningcorporaties moeten de nieuwe Europese regels die per januari ingaan, niet uitvoeren als ze in conflict komen met het doel lagere inkomens te huisvesten. Dat staat in een oproep van vijf woningcorporaties.

Woonbedrijf, Woonstede, Haagwonen, Volksbelang en Woonlinie komen in opstand
tegen de Tijdelijke Regeling. Deze ministeriële regeling loopt vooruit op de
Herzieningswet toegelaten instellingen, een wijziging van de Woningwet. In de
nieuwe regels staat dat corporaties 90 procent van hun woningen moeten toewijzen
aan huishoudens met een inkomen van niet meer dan 33.600 euro. De corporaties
stellen dat hierdoor veel gezinnen buiten de boot vallen.

Woningcorporaties moeten “de doelstelling van de corporatie laten prevaleren
boven het strikt uitvoeren van de bepalingen uit de genoemde regeling”, stellen
de vijf opstandige corporaties in een schriftelijke oproep. Circa 70 procent van
de bij Aedes
aangesloten corporaties ondersteunt de oproep.

Reageer op dit artikel