nieuws

Woonwijk verrijst uit winterbed Maas

woningbouw Premium

Woonwijk verrijst uit winterbed Maas

Het ooit omstreden bouwproject Oolderveste in Roermond verrijst langzaam maar zeker uit het winterbed van de Maas. Dat kan alleen maar omdat het plan nog stamt van voor het programma Ruimte voor de rivier.

Om de honderden woningen te beschermen tegen hoogwater is het hele plangebied
opgehoogd met ongeveer 1 miljoen kuub zand. “In totaal worden er in het 70
hectare grote plangebied circa 895 woningen en bouwkavels en twee zorgcomplexen
gerealiseerd met ruim opgezette groen- en speelvoorzieningen. We verwachten
uiteindelijk een kleine 2000 bewoners in Oolderveste”, legt directeur Carl
Smeets van ontwikkelaar Nouville Ontwikkeling uit. Bij de ontwikkeling van het
gebied zijn maatregelen getroffen om de woningen in dit woonplan te beschermen
tegen overstroming en kwelwater. De door de overheid gestelde norm die hiervoor
is aangehouden, is een extreme hoogwaterstand die slechts eenmaal in de 1250
jaar voor komt. Volgens Nouville blijft Oolderveste erg in trek bij
woningzoekenden, hoewel toekomstige bewoners net als elders in het land iets
terughoudender zijn. Veelal wachten zij tot de huidige woning verkocht is.

Woonsferen

Het hele project is verdeeld in verschillende woonsferen. Elke woonsfeer kent
volgens de ontwikkelaar een afwisselende architectuur met duurzame,
toekomstgerichte kwaliteitswoningen die ontworpen zijn om tegemoet te komen aan
ieders wensen: starters, tweeverdieners, gezinnen met kinderen, maar ook
senioren en zelfbouwers. De variatie trekt belangstellenden aan van zowel binnen
als buiten de regio; één op drie van de huidige inmiddels 1000 bewoners in
Oolderveste komt van buiten de regio en van de bewoners uit de eigen regio komt
slechts één op drie uit Roermond zelf. “Op dit moment zijn 425 woningen
verkocht, waarvan zo’n 75 woningen in aanbouw zijn”, zegt Smeets. “De resterende
450 woningen zullen gefaseerd volgen. In 2003 is gestart met de verkoop van de
eerste bouwkavels en de bouw hiervan is gestart in 2004. Ons streven is het
gehele plan in 2015 of 2016 op te kunnen leveren. Oolderveste bestaat uit circa
10 procent huurwoningen.” Het woongebied is een ontwikkeling van OolderVeste bv
waarin Nouville Ontwikkeling 100 procent aandeelhouder is. Vanuit OolderVeste bv
wordt 90 procent van de woningen ontwikkeld door Nouville Ontwikkeling en 10
procent door andere partijen. Zij werken met verschillende aannemers.

Reageer op dit artikel