nieuws

Woonwijk verrijst uit winterbed

woningbouw

Woonwijk verrijst uit winterbed

Het ooit omstreden bouwproject Oolderveste in Roermond verrijst langzaam maar zeker uit het winterbed van de Maas.

Dat kan alleen maar omdat het plan nog stamt van voor het programma Ruimte
voor de rivier. Om de honderden woningen te beschermen tegen hoogwater is het
hele plangebied opgehoogd met ongeveer 1 miljoen kuub zand. “In totaal worden er
in het 70 hectare grote plangebied circa 895 woningen en bouwkavels en twee
zorgcomplexen gerealiseerd met ruim opgezette groen- en speelvoorzieningen. We
verwachten uiteindelijk een kleine 2000 bewoners in Oolderveste”, zegt directeur
Carl Smeets van ontwikkelaar Nouville Ontwikkeling uit.

Bij de ontwikkeling van het gebied zijn maatregelen getroffen om de woningen
in dit woonplan te beschermen tegen overstroming en kwelwater. De door de
overheid gestelde norm die hiervoor is aangehouden, is een extreme
hoogwaterstand die slechts eenmaal in de 1250 jaar voor komt.

Reageer op dit artikel