nieuws

Krimpexperimenten moeten goede gegevens opleveren

woningbouw Premium

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting gaat hard aan de slag met dertien experimenten in krimpregio’s. Deze zijn bedoeld om voor dit relatief nieuwe fenomeen in ons land gegevens te krijgen over de aanpak.

De noodzaak de ruimtelijke inrichting aan te passen op veranderende
omstandigheden is niets nieuws. De eerste vier Nota’s ruimtelijke ordening
gingen over niets anders. Nieuw is wel dat in plaats van groei accommoderen, nu
krimp op een goede wijze moet worden ingepast. Dat is de opgave waar de
rijksexperimenten zich nu op gaan richten. Het begint met herkenning en
erkenning van het probleem. Als, zoals een enkele bestuurder nog weleens doet,
krimp wordt ontkend, begin dan ook maar niet aan oplossing, want die is gedoemd
te mislukken, zo blijkt uit de startnotitie van de SEV.

Draagvlak

Vervolgens begint dan het creëren van draagvlak bij de bevolking. Dat moet
dan niet zoals het in Ganzedijk gebeurde. Daar brak in 2008 bijna een
volksopstand uit over plannen om een deel van de woningen in de kern van de
toenmalige gemeente Reiderland te slopen. In de media werd dat al snel vertaald
als het van de kaart vegen van Ganzedijk. Nu zijn er andere plannen waarbij de
bebouwing wordt gehandhaafd, maar wel een weg wordt omgezet in groen. De vragen
die de SEV hier beantwoord wil zien, zijn onder meer wat te doen met een bouwval
waarvan de eigenaar niet wil verkopen en wat te doen met bewoners van wie de
hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Het grote probleem van
bevolkingskrimp is dat die nauwelijks tot staan gebracht kan worden, wat voor
ingrepen bestuurders ook plegen om een zeer aantrekkelijk woonmilieu op te
bouwen.

Uitzonderingen

Uitzonderingen daarop zijn wellicht Parkstad Zuid-Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen, waar vooral Duitsers en Belgen te verleiden zijn om naartoe
te verhuizen. In andere gebieden, waarvan Noordoost-Groningen het meest
pregnante voorbeeld is, zal gekeken moeten worden naar een strategie de krimp
goed plaats te laten vinden. Dat zal geld kosten. En zoals Oost-Groningen
aantoont, vaak zoveel dat die de draagkracht van de betrokken corporaties te
boven gaat. Toch zullen ook daar woningen uit de voorraad gehaald moeten worden.

Reageer op dit artikel