nieuws

‘Krimpbeleid heeft meer aansturing nodig’

woningbouw Premium

In Limburg ontbreekt krachtige aansturing om het beleid uit te voeren dat de gevolgen van de bevolkingskrimp moet opvangen.

De herstructurering van de woningmarkt lijdt hieronder. Ontwikkelaars haken
af. Dat zijn enkele van de voorlopige conclusies die de adviescommissie Wim
Deetman heeft vervat in het rapport Bevolkingskrimp Limburg. Het onderzoek, dat
wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg, geeft een tussenstand van
de bevindingen van de commissie. Het definitieve rapport wordt begin volgend
jaar gepresenteerd. De regio’s Parkstad, Sittard-Geleen en Maastricht Heuvelland
hebben een herstructureringsbeleid opgesteld, zo constateert de adviescommissie,
maar dit beleid wordt niet voldoende aangestuurd. Omdat het hier gaat om
belangrijke en spoedeisende maatregelen, moet de provincie Limburg de regie in
handen nemen, adviseert de commissie.

Recessie

Deze meldt ook dat ontwikkelaars nauwelijks nog investeren in het gebied. Dit
komt zowel door de teruglopende bevolkingsaantallen als door de recessie.
Daardoor dreigt niet alleen het geld, maar ook de kennis van de private partijen
te verdwijnen. Met als gevolg dat door de ontwikkelaars geen oplossingen worden
aangedragen voor de problemen waarmee het gebied kampt. Verder stelt de
adviescommissie Deetman vast dat de herstructureringsopgave van de woningbouw
niet goed is verdeeld over de verschillende corporaties. “Dit betekent dat de
lasten bij een beperkt aantal partijen komen te liggen.”

Vrijblijvend

De sociale huisvesters hebben tegenover de commissie verklaard dat zij het
overleg met gemeenten en ontwikkelaars te vrijblijvend vinden. “Zij twijfelen
over de hardheid van de afspraken.” Peter Bertholet, directeur van de stadsregio
Parkstad Limburg laat weten dat de provincie zijn coördinerende rol tussen de
regio’s moet opnemen. Verder vindt hij het nodig dat de provincie de regio’s
ondersteunt bij de aanpak van de krimpproblematiek. Het provinciebestuur laat
weten de de voorlopige conclusies van de adviescommissie te onderschrijven. “De
provincie heeft al veel geïnvesteerd in bewustwording en dat blijft in de
komende tijd hard nodig, zeker in die regio’s of beleidssectoren waar de
effecten van krimp nog weinig gevoeld worden.”

Reageer op dit artikel