nieuws

Servatius wil heipalen verzilveren

woningbouw

Servatius, de corporatie die achtervolgd wordt door schadeclaims van een mislukt miljoenenplan, denkt al weer stiekem aan een nieuw ‘Campusproject’. “De palen die in de grond zitten zijn van ons”, verklaart Paul Driever waarnemend directeur van Servatius.

Wist de Maastrichtse volkshuisvester vorig jaar met het definitief afblazen
van een tien jaar oud plan nipt aan een opgelegde saneringsslag te ontsnappen,
de situatie ziet er na een krap jaar van controles, schoonschipmakerij en fris
bewind aangenamer uit. Claims van aannemers, waaronder die van BAM, zijn nog
niet allemaal afgewikkeld, maar het geschatte verlies dat aan het abrupt
afgebroken plan zou kleven (77 miljoen euro), valt naar verwachting 20 procent
lager uit. “Het is een meevaller, maar een accountant rekent in dit soort
gevallen altijd conservatief”, nuanceert Driever. Hoeveel claims hem nog
achtervolgen wil hij niet zeggen, omdat het te gevoelig licht. En om zichzelf
niet in de vingers te snijden, zegt hij ook niets over de schuldeisers waarmee
hij al wel een akkoord bereikte. Voorzichtig denkt Driever wel weer na over een
nieuw ‘Campusplan’ op de plek die bouwvakkers in mei vorig jaar plots moesten
verlaten door fikse financiële overschrijdingen op het budget van Servatius.

Campusplan twee

Driever droomt over nieuwe studentenwoningen en een sporthal. De gemeente
bevestigt gesprekken hierover. Dat het net weer overeind krabbelende, door het
Centraal Fonds Volkshuisvesting teruggefloten Servatius alweer inzet op een
nieuw plan, is niet onfatsoenlijk, vindt Driever. “Wij hebben altijd beloofd een
nieuwe sporthal te bouwen, omdat we de oude hebben gesloopt. Bovendien, zitten
er heipalen in de grond. Die zijn van ons.” Hoeveel palen er in de grond zitten,
heeft directeur Driever niet paraat. Wat de in een kruis geslagen fundering
waard is weet hij evenmin. De directeur ontkracht een verhaal in het Financieel
Dagblad over ‘Campusplan twee’. Het plan zou gunstig kunnen uitpakken voor de
nog lopende schadeclaims. Nonsens oordeelt Driever. “Wij beslissen namelijk niet
welke bouwers het project zullen uitvoeren, omdat wij de kar niet trekken. De
kans is groot dat de gemeente Maastricht en de universiteit dat blanco gaan
bekijken.” Het plan wordt begin volgend jaar concreet. “Maar we gaan eerst lang
nadenken.” Lang? Tien jaar nadenken bood de vorige keer toch ook geen soelaas?
“Daar heeft u een punt. We gaan goed nadenken.”

Reageer op dit artikel