nieuws

Gedwongen onderhoud voor particuliere woningmarkt

woningbouw

Mogelijk komt meer onderhoudswerk beschikbaar in de particuliere huizenmarkt. Mits het ministerie van VROM en gemeenten Verenigingen van Eigenaren kunnen bewegen onderhoudsprogramma’s op te stellen.

Nu nog reserveert 15 procent van de Verenigingen van Eigenaren geen geld voor
onderhoud. Van de VvE’s die dat wel doen reserveert ruim 60 procent te weinig.
Slechts de helft beschikt over een meerjarenonderhoudsprogramma. Sinds 2005
probeert het ministerie van VROM met voorlichting de onderhoudsachterstanden weg
te werken. Voor de betere appartementencomplexen lijkt dat goed te werken. In
achterstandswijken blijft het probleem echter bestaan. Daarvoor komt nu mogelijk
een oplossing.

Als de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, kunnen gemeenten VvE’s
verplichten een meerjarenonderhoudsprogramma op te stellen als een pand dreigt
te verloederen. Met name Den Haag en Rotterdam kijken ernaar uit; zij kampen met
wijken waar verloedering een probleem is. De wens van Den Haag en Rotterdam om
ook de omvang van het onderhoudsfonds wettelijk af te dwingen ging het Rijk
echter te ver.

Reageer op dit artikel