nieuws

Lage btw België bijna onbeperkt

woningbouw Premium

Onder druk van de Tweede Kamer broedt het ministerie van Financiën toch op een lager btw-tarief voor de renovatie van eigen woningen. Wat kan? Wat mag? En hoe doet België het sinds 1986?

Nederlandse bouwbestuurders dringen al zeker twee jaar aan op een lager
btw-tarief voor het renoveren van woningen. Bij het uitblijven ervan mist de
Staat 4,5 miljard euro aan inkomsten, zo klinkt de onheilspellende boodschap van
Bouwend Nederland in december van 2008. Oud-minister Bos laat zich niet door de
verenigde aannemers intimideren en beweert dat een lager tarief de Nederlandse
staatskas juist pijn zal doen. Bovendien zijn er lastige Europese regels. De
bouwbonden leggen zich daar niet bij neer en blijven hun boodschap herhalen. Een
dag voor de ‘Kamervak’ wordt dat volhouden beloond en stemt een meerderheid van
het parlement in met een motie van CDA en VVD: de woningmarkt is ingestort, tijd
voor extra miljoenen, een periode zonder overdrachtsbelasting en heel snel een
lager btw-tarief voor het renoveren van eigen woningen. Sceptici noemen de motie
te vaag. Anderen vrezen voor een waardeloze, verkrampte regeling die is
opgesteld door een ministerie dat onderzoek naar de verlaging in de maag
gesplitst kreeg. “Let op mijn woorden: over een tijdje meldt het ministerie dat
het onderzoek heeft verricht. Dan wordt de beperking vanuit de EU aangevoerd.
Vervolgens wordt aangegeven dat wij al het nodige doen met schilderwerk en
isoleren. Om vervolgens te concluderen dat er geen verdere mogelijkheden zijn
die zoden aan de dijk zetten en ook uitvoerbaar zijn”, aldus Bart van Zadelhoff,
hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ook Gijs
Buijs, vicevoorzitter van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is bang dat het
ministerie zich “opnieuw” zal verschuilen achter oude excuses. “Of de regeling
er ooit zal komen? Ik weet het niet. Iedereen in de Kamer is op vakantie en het
gesprek met het ministerie van Financiën dat ons is beloofd, moet nog
plaatsvinden.” Een woordvoerder van het ministerie meldt dat ambtenaren wel
degelijk intensief nadenken over een lager tarief. Een voorschot geven op een
eventuele regeling kan hij echter niet. “Kosten spelen altijd een rol”, weet
hij.

België

Resteert de vraag wat van Europa mag. “Heel veel”, oordeelt Marleen Porré,
fiscalist bij de Belgische Confederatie Bouw. Zij vertelt dat een lagere btw
voor het renoveren van woningen in haar land al sinds 1986 bestaat. Beperkingen
zijn er eigenlijk nauwelijks. “Eerst gold het alleen voor renovatie van woningen
die ouder zijn dan twintig jaar, maar sinds 2000 geldt het ook tijdelijk voor
woningen ouder dan vijf jaar.” De Belgische ‘korting’ op arbeid en materialen
(plaatsing liften en verwarmingsketels in appartementsgebouwen uitgezonderd)
wordt volgens Porré ruim toegepast. “Renovatie kan bij ons zelfs het verdubbelen
van een oud huis betekenen. Of het plaatsen van een dakkapel. Natuurlijk zijn er
soms discussies over.” Porré is ervan overtuigd dat het tarief van 6 procent
goed is voor extra arbeidsplaatsen bij vooral de kleinere aannemers. Ook de
Staat wordt er in haar ogen wijzer van. “De inkomsten stijgen door afname van
het aantal ‘zwarte’ klussen.” Het is nog niet zeker of huizen ouder dan vijf
jaar ook na dit jaar onder de regeling blijven vallen. “Ook bij ons is er
discussie over de cijfers.”

Wetenschappers

Nederlandse wetenschappers kijken verschillend aan tegen een lager tarief.
Van Zadelhoff (Groningen) trekt het effect ervan in twijfel en wijst op
gigantische kosten voor het Rijk. René van der Paardt, hoogleraar
verbruiksbelastingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is positiever.
Het afbakenen van ‘renovatie’ kan wel voor problemen zorgen, denkt hij. “Maar
misschien vindt het ministerie aansluiting bij de jurisprudentie uit het
verleden over het onderscheid tussen onderhoud en vernieuwing.” Van der Paardt
denkt dat een uitgebreide toelichting, waarin staat welke werkzaamheden wel en
welke niet onder de regeling vallen, uitkomst biedt. “Maar zelfs dan is het
afwachten of een aannemer de juiste werkzaamheden op de factuur zet. En hoe de
controle daarop is. “Een heldere regeling is ook wat Buijs van de AFNL wil. “Met
het lagere btw-tarief voor isolatie is soms onduidelijk wat daar precies onder
valt.” Of en vooral hoe het ministerie van Financiën invulling geeft aan een
lager btw-tarief wordt naar verwachting volgende maand bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel