nieuws

Haagse Woningcorporatie Staedion halveert bouwproductie

woningbouw Premium

De Haagse woningcorporatie Staedion halveert haar bouwproductie van duizend naar vijfhonderd woningen per jaar. In 2009 bouwde de corporatie nog een recordaantal woningen: 799.

Staedion (32.000 woningen) voldeed daarmee ruimschoots aan de
productieafspraken met de gemeente voor de periode 2006-2010. Over de gehele
periode realiseerde Staedion 561 woningen meer dan was afgesproken, blijkt uit
het jaarverslag over 2009 van de corporatie. Eind 2009 had Staedion 614 woningen
in aanbouw. De Haagse corporatie sloot het jaar af met een verlies van 12,7
miljoen euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten
als gevolg van de crisis. De opbrengsten uit verkoop van nieuwbouw en bestaand
bezit lagen ruim 8 miljoen euro lager dan in 2008. De bedrijfsopbrengsten van de
corporatie daalden vorig jaar met 6,3 procent naar 234 miljoen euro. De
bedrijfslasten stegen met 48 miljoen naar 257 miljoen. Dat kwam vooral door
hogere onderhoudskosten door toegenomen groot onderhoud. Door de financiële
tegenvallers heeft Staedion een aantal bouwprojecten moeten schrappen en
temporiseren. Een van de projecten die onder druk komt te staan is van De
Steden, een gebiedsontwikkelingsproject. In plaats van sloop nieuwbouw zal
slechts een deel van de woningen worden vernieuwd, het andere deel met bestaande
woningen blijft staan.

Reageer op dit artikel