nieuws

Haaglanden gaat 12.000 huizen minder bouwen

woningbouw

De regio Haaglanden gaat de komende vijf jaar 12.000 woningen minder bouwen dan aanvankelijk gepland.

In plaats van de voorgenomen 46.000 woningen stelt de regio rond Den Haag
zich tevreden met 34.000 nieuwe woningen. “De uitfasering van deze 12.000
woningen kan als het effect van de crisis worden gezien”, staat te lezen in de
Woningmarktmonitor Haaglanden. In de regio Haaglanden – 1 miljoen inwoners en
bijna een half miljoen huishoudens – werden in de periode 2005-2009 30.000 van
de met het Rijk afgesproken 34.000 woningen opgeleverd. Na een trage start werd
in de regio na aanstelling van woningbouwcoördinatoren een eindsprint ingezet.
Dat leverde in 2009 bijna 7.500 nieuwe woningen op, een recordaantal. De crisis
had volgens de woningmarktmonitor een beperkte invloed op de oplevering van deze
woningen. Dat de regio tot slechts 88 procent van de afgesproken productie kwam,
wijt het onder meer aan de juridische en logistieke complexiteit van
binnenstedelijk en gestapeld bouwen. De regio kan niet te veel bouwplannen
opzouten. De verwachting is dat de bevolking de komende vijftien jaar met 10
procent zal groeien. De komende jaren zal er nog stevig doorgebouwd moeten
worden om de vraag naar woningen te kunnen accommoderen, aldus de monitor. Omdat
er weinig marge is voor planuitval gaat de regio zich volledig richten op het
realiseren van bestaande bouwplannen. Nieuwe plannen worden voorlopig niet
ontwikkeld.

Vage plannen

De temporisering van de bouw in de regio is terug te zien in de ontwikkeling
van bouwvergunningen. Het overgrote deel van de bouwplannen blijft hangen in de
categorie vage plannen, terwijl de categorie onherroepelijke bestemmingsplannen
met bouwvergunning met 80 procent zal krimpen. Bouwpartijen worden steeds
realistischer. In de regio worden steeds minder bouwvergunningen aangevraagd. Er
wordt eerst gebouwd aan projecten waarvoor al een bouwvergunning is afgegeven.
In de Haaglanden-gemeenten werden vorig jaar voornamelijk goedkope tot zeer
goedkope huurwoningen gebouwd (67 procent).

Reageer op dit artikel