nieuws

Haaglanden bouwt 12.000 huizen minder

woningbouw Premium

De regio Haaglanden gaat de komende vijf jaar 12.000 woningen minder bouwen dan aanvankelijk gepland.

In plaats van de voorgenomen 46.000 woningen stelt de regio rond Den Haag
zich tevreden met 34.000 nieuwe woningen. De Woningmarktmonitor Haaglanden
vemeldt dat de uitfasering van de 12.000 woningen het effect is van de crisis.
In de regio Haaglanden werden in de periode 2005-2009 30.000 van de met het Rijk
afgesproken 34.000 woningen opgeleverd. Na een trage start werd in de regio na
aanstelling van woningbouwcoördinatoren een eindsprint ingezet. Dat leverde in
2009 bijna 7.500 nieuwe woningen op, een recordaantal.

Gestapeld bouwen

De crisis had volgens de woningmarktmonitor een beperkte invloed op de
oplevering van deze woningen. Dat de regio tot slechts 88 procent van de
afgesproken productie kwam, wijt het onder meer aan de complexiteit van
binnenstedelijk en gestapeld bouwen. De regio kan niet te veel bouwplannen
opzouten. De verwachting is dat de bevolking de komende vijftien jaar met 10
procent groeit. De komende jaren zal er nog stevig doorgebouwd moeten worden om
aan de vraag naar woningen te voldoen. Omdat er weinig marge is voor planuitval,
gaat de regio zich volledig richten op het realiseren van bestaande bouwplannen.
Nieuwe plannen worden voorlopig niet ontwikkeld.

Reageer op dit artikel