nieuws

Bouwproductie 8.500 lager door rekenfout

woningbouw Premium

Woningcorporaties bouwden in 2009 niet 40.000 woningen, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onlangs meldde, maar 31.500 woningen. Het verschil is te verklaren door aankopen van corporaties bij dochterondernemingen.

“Een fout van ons”, erkent WSW-directeur Roland van der Post. “We hebben de
aankopen van corporaties bij hun verbindingen niet in minder kunnen brengen op
de bouwproductie. Hierdoor krijg je dubbeltellingen.” De bouwcijfers van het WSW
bleken af te wijken van die van corporatiezichthouder Centraal Fonds
Volkshuisvesting. Ondanks de rekenfout van het WSW behaalden corporaties in 2009
met 31.500 woningen nog wel een recordproductie, zegt Van der Post. Maar dit
jaar en aankomende jaren zal de bouwproductie volgens hem “behoorlijk
terugvallen”. Volgens Van der Post kunnen de aankopen van corporaties gezien
worden als het gedeeltelijk terugdraaien van het “doorzakken” van woningen van
de twee jaren daarvoor. Corporaties verkochten op grote schaal bestaande
woningen aan dochterbedrijven die op hun beurt nieuwe koop- en dure huurwoningen
ontwikkelden. In 2007 werden er volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting
ongeveer 24.000 woningen verkocht aan dochters. In 2008 werden 12.000 woningen
teruggekocht van dochters, gevolgd door ruim 9.000 in 2009.

Afzetproblemen

De corporatiedochters richten zich volgens Van der Post voornamelijk op de
ontwikkeling en bouw van koopwoningen en huurwoningen met stichtingskosten boven
de 240.000. “Het mag geen verrassing zijn dat de marktvraag hiervan grotendeels
is weggevallen.” Gevolg is dat de dochters kampen met afzetproblemen en dus
liquiditeitsproblemen. Door de woningen aan corporaties te verkopen, lossen de
dochters hun geldproblemen voor een deel op. De corporaties zijn deels verplicht
woningen af te nemen van hun commerciële dochters, zegt Van der Post.

Reageer op dit artikel