nieuws

Wijken in één keer energiezuinig

woningbouw

Door een grootschalige wijkaanpak moeten per buurt duizenden bestaande woningen van particulieren en corporaties tegelijk energiezuinig worden gemaakt.

Bewoners worden massaal over de streep getrokken mee te doen. Dat staat in
een projectplan dat de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) binnenkort
wil uitrollen. Hoofdinitiatiefnemers zijn BAM en Cofely. “We willen clusters met
vijfduizend woningen tegelijk aanpakken”, zegt Pieter Hameetman, voorzitter van
de werkgroep Innovatie van het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving
(PeGO) en directeur AM Duurzaam die het projectplan schreef. “Door intensief met
bewoners te communiceren willen we ze massaal verleiden hun woning
energiezuiniger te maken.” In de wijk komt een modelwoning en de bewoners worden
actief benaderd en voorgelicht. Hoe de wijkaanpak precies in praktijk wordt
gebracht, wordt nog onderzocht. “We kijken op dit moment naar het verdienmodel.
Als dat rond is, gaat de SEV meerdere bouwbedrijven vragen mee te doen.” Na de
zomer worden gemeenten gevraagd deel te nemen. “Het is de bedoeling dat we voor
het einde van het jaar van start gaan”, zegt Frank Spekking, programmamanager
Energiesprong van de SEV, die aangeeft dat alle opgedane kennis vrij
toegankelijk zal zijn voor de bouwwereld.

Hapklare brokken

De wijken worden in parten opgedeeld. “We gaan werken met hapklare brokken
van 500 woningen. Elke vier maanden springen we dan over naar de volgende 500
woningen. Als een trein.” Hameetman verwacht niet dat per wijk alle vijfduizend
bewoners voor een energie-upgrade gaan kiezen. “Maar als je al 1200 bewoners
hebt met 10.000 tot 20.000 euro aan opdrachten, dan bereik je al meer dan Meer
Met Minder.” Over dit grootschalige energiebesparingsprogramma van de overheid
is Hameetman kritisch. “Dat is schieten met hagel. Een paar mensen in straat A
en straat X vragen een offerte aan bij een bedrijf die zij zelf mogen uitzoeken.
Een bewoner bekijkt de offertes en zegt misschien: doe alleen maar
glasisolatie.” Kortom, dat schiet niet op. Helemaal afvallen wil hij het Meer
Met Minder-programma niet. “Het is een ander businessmodel. Het past naast het
SEV-programma. Het is én-én. En wij kunnen toch niet heel Nederland alleen
doen.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels