nieuws

Lage middeninkomens uitgesloten van huisvesting

woningbouw

De corporaties waarschuwen dat mensen met een inkomen van 33.000 tot 48.000 euro bruto per jaar in vele regio’s binnenkort geen dak meer boven het hoofd hebben.

Brancheorganisatie
Aedes
verzet zich in zijn nieuwe visieplan fel tegen het Brusselse standpunt
mensen met een inkomen vanaf 33.000 euro te weren uit corporatiewoningen. Het
huidige kabinet staat achter het Europese decreet. Aedes constateert dat als de
richtlijn wordt afgedwongen, voor de lagere middeninkomens in bijvoorbeeld de
provincie Utrecht geen huisvesting meer is. Het onderdak van de corporaties is
dan niet meer beschikbaar, terwijl de koopkracht van de groep te gering is om in
de vrije sector een woning te bemachtigen.

Reageer op dit artikel