nieuws

Energielabel telt mogelijk mee in NHG

woningbouw

Mogelijk zorgen energielabels straks voor een hogere Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Minister Van Middelkoop overlegt dit plan met de Stichting Waarborg Eigen
Woningen (WEW). Het idee komt van Tweede Kamerlid Brigitte Van der Burg (VVD).
“Het is een andere manier om energiezuinige maatregelen en certificering in ons
systeem te krijgen zonder dat het de overheid bakken met subsidie kost. Het
stimuleert daarbij de bouw, het is financieel interessant voor de bewoner en het
maakt de maatschappij minder afhankelijk van de grote energiebelangen.” Ze hoopt
op 15.000 tot 25.000 extra financieringsmogelijkheden voor energieneutrale
woningen. “Daar kun je respectievelijk een gemiddeld standaard of uitgebreid
maatregelenpakket voor financieren.” Op verzoek van minister Van Middelkoop
(Wonen) heeft het Nibud een berekening gemaakt van de invloed die
energiebesparing zou kunnen hebben op de hypotheeklast. Zeker voor lagere
inkomens kan dit aanzienlijk schelen, omdat daar de energielasten een relatief
groot deel van de kosten bepalen. Het Nibud constateert dat het aanzienlijk
scheelt of het gaat om een flat met energielabel A++ of een vrijstaande woning
met energielabel G. In het eerste geval kan een huishouden met een jaarinkomen
van 40.000 euro tegen een rentepercentage van 5,25 procent een hypotheek betalen
van bijna 210.000 euro, in het tweede geval wegen de energielasten zo zwaar dat
een maximale hypotheek van slechts 130.000 euro verantwoord is. Momenteel is het
mogelijk om binnen de NHG maximaal 6.500 euro hypotheek extra te krijgen voor de
financiering van energiebesparende maatregelen. De minister wil eerst met de
stichting WEW en het ministerie van Financiën overleggen of de NHG omhoog kan.
Financiën werkt momenteel, samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan
strengere regels voor hypotheekverstrekking om zo overkreditering en
tophypotheken tegen te kunnen gaan.

Reageer op dit artikel