nieuws

Recordaantal huurwoningen in 2009

woningbouw

Woningcorporaties hebben in 2009 een recordaantal huurwoningen gebouwd, ruim 40.000. Dit verrassende getal komt van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De bouw van dure huur- en koopwoningen door corporaties is wel teruggevallen.

In 2008 bouwden corporaties nog 38.000 huurwoningen. Vooral de vraag naar
sociale huurwoningen bleef op peil. Veel van de vorig jaar opgeleverde
huurwoningen zaten nog in de lange pijplijn van corporaties. Het WSW verwacht
dat corporaties in 2010 minder woningen gaan bouwen. “Op korte termijn zijn de
ambities, vooral in koop en middeldure huur, naar beneden bijgesteld”, zegt
beleidsdirecteur Erik Terheggen. “Op middellange termijn gaan de ambities weer
omhoog. Diep in hun hart willen corporaties toch wel graag een brede rol spelen
op de woningmarkt.” Naast sociale huurwoningen, gaan corporaties dan weer
koopwoningen bouwen. De daling van de productiviteit zal de komende paar jaar
niet dramatisch zijn. “Het zal maar iets dalen”, aldus Terheggen. In 2009
investeerden corporaties gezamenlijk 11,6 miljard euro. Volgend jaar wordt een
investering van 11,1 miljard euro verwacht. Dat zou voor het eerst deze eeuw een
daling betekenen. Het fonds merkte dat corporaties afgelopen jaar veel meer
moeite hadden om niet-borgbare dan sociale activiteiten te realiseren. Hoeveel
dure huur- en koopwoningen er minder zijn gebouwd door corporaties, weet het WSW
niet precies. Terheggen: “Duidelijk is dat de realisatie achterblijft bij de
verwachtingen.” Het WSW vergelijkt corporaties met een tanker. Als die eenmaal
op stoom komt, is hij lastig te stoppen of van richting te veranderen.
Corporaties hebben zich vaak al juridisch aan investeringen verbonden. Volgens
Terheggen hebben corporaties zich het de afgelopen jaren ook aangetrokken dat
hen werd verweten dat ze te weinig deden. “De huidige hoge productiviteit van
corporaties is de uitkomst van een proces van jaren. Met als gevolg dat er de
afgelopen jaren een enorme rush is geweest, Elk jaar werden meer woningen
opgeleverd.” Projecten met zowel huur- als koopwoningen hebben het moeilijker.
Corporaties gebruiken de winst uit koopwoningen om het verlies afkomstig van
sociale huurwoningen te compenseren. Omdat de koopwoningen slechter worden
verkocht, kan dit soort combinatieprojecten vaak niet worden gestart.

Reageer op dit artikel