nieuws

Goed hang- en sluitwerk nog steeds te veel een sluitpost

woningbouw

Goed hang- en sluitwerk nog steeds te veel een sluitpost

Met een gemiddelde van zeven woninginbraken per dag staat de stad Utrecht in de top van onveilige steden. Om de criminaliteit terug te dringen wil burgemeester Aleid Wolfsen woningen inbraakveiliger maken. Het streven is alle nieuwbouwwoningen in de Domstad te voorzien van hang- en sluitwerk met het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Maar de aannemers werken tot nu toe niet erg mee. Als een gesprek met bouwers
en ontwikkelaars niets oplevert, overweegt de gemeente scherpe sancties in te
voeren. Utrecht kent sinds 2007 een waarborgregeling die de installatie van meer
inbraakproof hang- en sluitwerk in nieuwbouwwoningen beoogt. De regeling houdt
in dat de ontwikkelaar een bij aanvang van het werk gestorte waarborgsom van 500
euro terugontvangt als het hang- en sluitwerk bij de oplevering voldoet aan de
eisen van het PKVW-certificaat, het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zijn de sloten
op ramen en deuren van onvoldoende kwaliteit of niet volgens de voorschriften
aangebracht, dan is de ontwikkelaar de waarborgsom kwijt.

Maling

Die regeling werkt niet goed. Veel bouwers lijken maling te hebben aan de
doelen van het stadsbestuur en blijven woningen opleveren met hang- en sluitwerk
van matige en soms zelfs uitgesproken slechte kwaliteit. Het verlies van 500
euro nemen ze daarbij voor lief. René Bouman, projectleider Politiekeurmerk
Veilig Wonen in Utrecht: “Wij zien dat veel van wat is afgesproken niet of maar
ten dele wordt nagekomen. Het is soms beschamend wat je aantreft. Bijvoorbeeld
dat in de entree van een appartementengebouw het hang- en sluitwerk volgens de
norm is, maar dat de kwaliteit vermindert bij elke etage hoger in het gebouw.”
De controle is streng. Aan de blik van de controleurs van het keurmerk ontgaat
geen detail. Zij zien in één oogopslag of een cilinderslot volgens de
voorschriften is bevestigd en of het gebruikte materiaal wel in overeenstemming
is met de eisen die het certificaat stelt. Bouman: “Soms wordt een woning op
kleinigheden afgekeurd, maar in veel gevallen ontbreekt materiaal van
deugdelijke kwaliteit.” De resultaten van de waarborgregeling zijn tot nu toe
teleurstellend. Van de ruim 3000 in 2009 opgeleverde nieuwe woningen, kwamen er
slechts 206 voor het PKVW-certificaat in aanmerking. In de overige 2800 gevallen
was het hang- en sluitwerk niet volgens de norm of was nagelaten de keuring aan
te vragen.

Boeteclausule

Een nieuwe aanpak moet betere resultaten bewerkstelligen. Die aanpak bestaat
enerzijds uit “indringende gesprekken” met ontwikkelaars en anderzijds uit het
voornemen de waarborgregeling om te zetten in een boeteclausule. Leidt overleg
met Bouwend Nederland en NVB niet tot overeenstemming, dan gaat de financiële
sanctie mogelijk omhoog naar 2000 euro. De juridische implicaties van deze
maatregel worden nog onderzocht. Volgens Bouman valt in de houding van de
ontwikkelaars inmiddels een kentering waar te nemen. “Zij realiseren zich ook
dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.” Op grond van deze
koerswijziging verwacht Utrecht dit jaar betere resultaten te boeken. Bouman:
“We denken in 2010 duizend woningen met een certificaat te kunnen opleveren.”

Kostprijsverhoging

De berichten over een mogelijke boeteverhoging waren voor de regionale
afdeling van Bouwend Nederland aanleiding spoedoverleg met het Utrechtse
stadsbestuur aan te vragen. Woordvoerder Jan Overtoom: “Natuurlijk zien ook wij
het belang in van huizen die goed tegen inbraak zijn beveiligd. De vraag is
alleen of je dat doel bereikt met een boetesysteem. Wij willen met de gemeente
praten over de oorzaak dat er vorig jaar maar zo weinig huizen met
PKVW-certificaat zijn opgeleverd. Daar hoeven niet alleen financiële redenen aan
ten grondslag te liggen. Het kan ook zijn dat veel ontwikkelaars slecht of niet
op de hoogte zijn van de waarborgregeling. Verder zullen we er met nadruk op
wijzen dat de kostprijsverhoging die het PKVW-certificaat met zich meebrengt,
fnuikend kan zijn voor de woningverkoop. Het kost nu al veel moeite
nieuwbouwwoningen aan de man te brengen.” De vereniging voor ontwikkelaars en
bouwondernemers NVB zal graag aanschuiven bij het gesprek tussen Bouwend
Nederland en de gemeente. NVB-directeur Nico Rietdijk: “De waarborgregeling
werkt niet, dat tonen de slechte resultaten glashelder aan. Er is duidelijk iets
mis. Maar simpelweg een boete opleggen werkt ook niet. Met verleiden bereik je
meer dan met geboden. Omdat het PKVW-certificaat kostenverhogend werkt op de
huizenprijs, zou de gemeente Utrecht een stap moeten doen om die prijs in de
hand te houden. Bijvoorbeeld door een korting te geven op de grondprijs. Ook de
gemeente is er niet bij gebaat als er straks geen woning meer zou worden
verkocht.”

In Amersfoort lukt het beter

In de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst worden zonder sanctiesysteem veel
meer woningen met veiligheidskeurmerk opgeleverd dan in Utrecht. Dat komt door
de nauwe samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaars in het
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Beide partijen maken vooraf kwaliteitsafspraken,
en bouwplannen worden al tijdens de ontwerpfase op PKVW getoetst. De
ontwikkelaar is daarna verantwoordelijk voor het voldoen van het hang- en
sluitwerk bij oplevering. Amersfoort werd in 2007 uitgeroepen tot Nederlands
beste Politiekeurmerk Veilig Wonen gemeente.

Subsidie bestaande bouw

Het anti-inbraakoffensief blijft in Utrecht niet beperkt tot
nieuwbouwwoningen. Ook aan de bestaande woningvoorraad wordt gewerkt. De
Utrechtse woningcorporaties zijn bezig met de uitvoering van een actieplan en de
gemeente heeft voor particuliere woningeigenaren een subsidieregeling in het
leven geroepen. Particulieren die hun sloten laten vervangen door hang- en
sluitwerk met het politiekeurmerk, kunnen een gemeentelijke bijdrage van
maximaal 400 euro claimen. De aanvrager moet dan wel gebruikmaken van de
diensten van een PKVW-erkende slotenmaker. Van de regeling wordt druk
gebruikgemaakt. Sinds 1 januari 2010 zijn 250 aanvragen ingediend, de 500ste
aanvrager wordt in september verwacht. Gemiddeld bedragen de kosten om de sloten
te vervangen 650 euro. De gemeente betaalt daar 33 procent van.

Reageer op dit artikel