nieuws

Ambitieuze plannen voor huisvesting studenten

woningbouw

De huidige nieuwbouwplannen voor studentenhuisvesting zijn nogal ambitieus, blijkt uit een quick scan die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM.

Volgens de nieuwbouwplannen van sociale studentenhuisvesters (SSH’s) moeten
de komende jaren in dertien steden in totaal 21.000 eenheden bijgebouwd worden.
Volgens de Informatiebeheer Groep stijgt het aantal studenten tussen 2010 en
2015 met ongeveer 37.000 uitwonenden. Deze groei zou met de nieuwbouwplannen
kunnen worden opgevangen. Echter, volgens het onderzoek overstijgt het aanbod de
verwachte vraag, omdat een sterke voorkeur hebben voor zelfstandige woonruimte.
Het is onduidelijk of de SSH’s aan deze vraag voldoen. Daarnaast varieert de
behoefte sterk per stad. In Breda, Delft, Eindhoven, Groningen en Zwolle Is meer
nieuwbouw gepland dan de verwachte groei in behoefte. De quick scan wijst ook
naar andere mogelijkheden dan nieuwbouw om de huisvestingskrapte op te vangen,
zoals transformatie van kantoren, vergroten van mogelijkheden voor wonen boven
winkels en campuscontracten. De afgelopen acht jaar zijn 19.000 nieuwe eenheden
gerealiseerd. Hiermee zou de studentenhuisvestingsmarkt lucht moeten krijgen.
Echter, het aantal studenten is de afgelopen jaren gestegen met 75.000
uitwonenden, een onvoorziene groei.

Reageer op dit artikel