nieuws

Nieuwe visie voor project Blauwestad

woningbouw Premium

Pas op dat er bij een nieuw concept voor woon-waterplan Blauwestad geen ‘Madurodam van deelontwikkelingen’ ontstaat. Hiervoor waarschuwt Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Gisteren maakten de provincie Groningen en de gemeente Oldambt bekend dat er
een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het ambitieuze woonproject komt. Dit gebeurt
na stagnerende uitgiften van kavels. Aanvankelijk werd in 2004 aangegaan van de
verkoop van 1480 kavels binnen tien jaar. Tot nog toe zijn in totaal echter
slechts 150 kavels verkocht. Het megaproject Blauwestad (aanleg van een
inmiddels gerealiseerd meer van 800 hectare, aanleg 350 hectare nieuwe natuur en
bouw van woningen in het duurdere segment) moet het economisch zwakke
Oost-Groningen een nieuwe impuls geven. Ook worden nieuwe functies gezocht voor
Blauwestad. Gedacht wordt aan een recreatiepark met zwembad, tennisbanen en 200
woningen.

Recreatief project

De Zeeuw werd geraadpleegd door de commissie-Alders, die vorig jaar advies
uitbracht over hoe het in het slop geraakte project kon worden vlotgetrokken. De
Zeeuw vindt het goed dat provincie en gemeenten nu alternatieven onderzoeken.
“Al moet je ervoor zorgen dat nieuwe plannen harmoniëren met wat er al is. Een
mix van kleine ontwikkelingen moet geen rommelpot worden.” Een recreatief
project acht hij denkbaar. Bij de start van Blauwestad werd gemikt op
welgestelde Randstedelingen die op ruime kavels aan het water wilden wonen. Die
kwamen niet of nauwelijks.

Vasthoudendheid

De Zeeuw vindt het wel getuigen van vasthoudendheid dat lang aan het
oorspronkelijke concept is vastgehouden. “Blauwestad is een schoolvoorbeeld van
gewaagde en vernieuwende gebiedsontwikkeling. In die zin is het dramatisch dat
het oude concept nu strandt.” Alle Groningers kunnen via het invullen van een
vragenlijst op internet meepraten over de toekomst van Blauwestad. De nieuwe
visie moet in juni gereed zijn. Die wordt dan door zowel Provinciale Staten als
de gemeenteraad van Oldambt behandeld. De totale kosten voor Blauwestad bedragen
785 miljoen. Vorig jaar stapte de enige private partij Koop Holding uit het
miljoenenproject. In totaal is er 1.600.000 vierkante meter uitgeefbare grond.
Het grondverzet bedraagt 4.500.000 kubieke meter.

Reageer op dit artikel