nieuws

Markant wonen voor 80.000 euro

woningbouw Premium

Markant wonen voor 80.000 euro

Bouw een serie huizen met een prijs van maximaal 80.000 euro per stuk. Met die opdracht van corporatie Brabant Wonen ging Huybregts Systeembouw uit Son aan de slag. En met succes. De eerste 48 goedkope woningen, bestemd voor jongeren, verrijzen in de Aawijk te Den Bosch.

Niet alleen de lage prijs maakt de woningen bijzonder vindt Paul
Uppelschoten, directeur van de onderneming. Het bedrijf is onderdeel van de VB
groep, die zich richt op ontwikkelen, bouwen en beleggen. Huybregts Systeembouw
is gespecialiseerd in innovatieve prefab bouwprocessen en technieken. Eerder
bouwde het onder meer 150 prefab McDrive-restaurants voor McDonalds. Omdat de
onderdelen van de prefabpanden in de fabriek worden gemaakt, kunnen ze op lastig
bereikbare plekken in bijvoorbeeld binnensteden eenvoudig worden opgetrokken,
zonder dat de omwonenden daarvan grote overlast ondervinden. De bouwdelen zijn
eenvoudig te transporteren en op te bouwen. “En door in de fabriek te
produceren, boeken we een enorme tijdwinst”, legt Uppelschoten uit. “In de
Aawijk hebben we niet meer dan 16 tot 18 weken nodig voor 16 woningen.” Het
grootste deel van de huizen is dan ook inmiddels opgeleverd. Ze verrezen op zes
plekken in de Aawijk, een buurt waar vooral eengezinswoningen uit de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw staan. De prefabhuizen zijn per vier rug
aan rug gebouwd, zodat de beschikbare grond optimaal wordt gebruikt. “Ze zijn
natuurlijk niet op de primitieve wijze gebouwd zoals de revolutiebouwers uit de
negentiende eeuw dat deden”, stelt Uppelschoten geruststellend. “Ze voldoen aan
alle eisen van deze tijd. Er zal dus geen sprake zijn van klachten zoals
geluidsoverlast.” Bovendien zijn de woningen gemakkelijk aan te passen. “Dat kan
omdat er in dit concept vooraf rekening mee is gehouden dat aanpassingen nodig
zullen zijn voor de specifieke wensen van de doelgroepen of van de omgeving waar
de woningen worden gebouwd.”

Kleine ingrepen

Indien gewenst, kunnen twee huizen zonder dat daarvoor een grote verbouwing
nodig is, worden samengevoegd. “Een kwestie van een paar relatief kleine
ingrepen. En ook is het mogelijk om ze installatietechnisch zo te bouwen dat ze
zeer energiezuinig zijn. Dan stijgt overigens wel de bouwprijs en om die reden
hebben we daar in de Aawijk niet voor gekozen.” Bij de ontwikkeling van de
woningen, werkte Huybregts Systeembouw samen met architectenbureau
Diederendirrix dat een markant ontwerp maakte voor de woningen. “De huurders
krijgen dus een onder architectuur gebouwd huis, voor zo’n 360 euro per maand.
Met een woonoppervlak van 65 vierkante meter, verdeeld over twee woonlagen.
Inclusief een dakterras, een eigen keuken, een badkamer en vloerverwarming. Ik
verwacht dat de huizen ongeveer net zo lang of misschien zelfs wel langer
meegaan dan traditioneel gebouwde huizen.”

Detaillering

Hij wijst er op dat de woningen er niet allemaal hetzelfde hoeven uit te
zien. “Weliswaar is de detaillering standaard, maar de indeling, de omvang en de
buitenschil kunnen worden aangepast aan de omgeving of aan specifieke wensen.”
Vanwege de mogelijkheden die het concept biedt, zijn er plannen om het
huizentype ook elders te gaan bouwen. “Voorlopig gaat het vooral om woningen in
deze regio, maar ik sluit niet uit dat er ook in andere delen van het land
interesse bestaat.” Uppelschoten denkt daarbij in het bijzonder aan het bouwen
van woningen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, gehandicapten en
senioren. “Het is niet onze bedoeling om op grote schaal rijtjeshuizen te gaan
produceren. Met dit type woning richten we ons dan ook op enkele specifieke
doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren die willen wonen op binnenstedelijke
compacte locaties. Die kunnen goed met dit concept overweg.”

Reageer op dit artikel