nieuws

Bezuinigingsplannen pakken slecht uit voor bouw

woningbouw

De investeringen in de koopsector zullen hoe dan ook dalen als één van bezuinigingsvarianten voor de woningmarkt wordt uitgevoerd. Dat leert het rapport Brede Heroverweging Wonen.

Het rapport is één van de twintig rapporten die het kabinet liet opstellen
als voer voor de miljardenbezuinigingen die het moet treffen. Het werkgroepje
dat de woningmarkt onderzocht, moest jaarlijks 2,5 miljard aan besparingen bij
elkaar zien te sprokkelen. Het rapport Wonen gaat uit van vijf verschillende
varianten. De varianten hebben met elkaar gemeen dat ze de investeringen in de
koopsector zullen doen afnemen.

Welvaartswinst

Onduidelijk is hoe groot die dalingen zullen zijn. Met een andere koop- of
huurmarkt kan het kabinet vanaf 2015 tussen de 3 en 5 miljard euro besparen.
Daarbij zouden de vijf woningmarktvarianten stuk voor stuk goed zijn voor een
zogenoemde “welvaartswinst” van tussen 3 en 8 miljard euro per 2020. Dit omdat
de woningmarkt beter zou gaan functioneren.

Lees
hier
het rapport Brede Heroverweging Wonen!

Reageer op dit artikel