nieuws

Kabinet geeft laatste 100 miljoen euro vrij

woningbouw Premium

Het kabinet heeft de spelregels van de laatste 100 miljoen euro aan woningbouwsubsidie bekendgemaakt

Wederom richt de regeling zich op koopwoningen en huurwoningen boven de
liberalisatiegrens. Een maand geleden stond die voorwaarde nog ter discussie in
een Kamerdebat over crisismaatregelen voor de woningbouw. Oud-minister Van der
Laan beloofde toen te bekijken of hij met de laatste tranche meer rekening kon
houden met corporaties. Een woordvoerder van Aedes kan zich dat nog herinneren.
“Maar Van der Laan deed geen toezeggingen”, nuanceert ze. Aedes wil inhoudelijk
niet reageren voordat ze de regeling heeft bestudeerd. Het kabinet zegt de
spelregels van de vorige twee subsidierondes ook nu te koesteren, omdat ze
‘effectief’ zijn. Ook zou er veel draagvlak voor zijn onder gebruikers.

Staatssteun

Bouwend Nederland sluit zich daarbij aan. “Juist omdat het geld op dezelfde
manier wordt ingezet, verwachten we dat het grootste gedeelte ervan wordt
benut.” De belangenbehartiger vindt wel dat het Rijk helder moet communiceren
over het uitkeren van subsidies in verband met de Europese regels voor
staatssteun. Binnenkort kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor
herstructurering- en uitbreidingsprojecten die door de crisis niet van de grond
komen.

Meer kans

Net zoals in de twee vorige ronden keert het Rijk maximaal 10.000 euro per
woning uit. Een project bestaat minimaal uit vijf woningen. Bij overtekening
maken combinatieprojecten (bijvoorbeeld met winkel of een parkeergarage) meer
kans op een subsidie. Verder moet de bouw van een project uiterlijk op 31
december van dit jaar starten. Lukt dat niet, dan vloeit het geld weer terug
naar de regering. Dat gemeenten subsidies niet altijd weten te verzilveren,
bleek tijdens de twee eerdere rondes, waarin respectievelijk 100 en 164 miljoen
euro werd verdeeld. De miljoenen die toen terugkeerden, werden bij een volgende
ronde weer ingezet.

Reageer op dit artikel