nieuws

Gedeputeerde twijfelt aan bouwplannen in Gelderland

woningbouw Premium

Noord-Holland en Friesland hebben vorig jaar drie kwart minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2006. Gelderland is tijdens de crisis slechts 42 procent achteruit geboerd.

“Terwijl de economie zich herstelt en de vraag naar woningen weer toeneemt,
nemen de moeilijkheden voor de bouw verder toe”, signaleert directeur Nico
Rietdijk van ontwikkelaarsorganisatie NVB. “Onze zorgen hebben betrekking op de
korte maar zeker ook op de langere termijn. Als de discussie over de aftrek van
de hypotheekrente de verkeerde kant op gaat, raken tot 2020 bouwprojecten
verlamd.” Gelderland slaagde in 2009 de oplevering van nieuwe woningen op te
voeren tot 11.328. Een hoger aantal dan in vijftien jaren het geval was. Samen
met Zuid-Holland bleven de bouwprestaties in Gelderland het beste op niveau.
Toch is gedeputeerde Theo Peters, in de provincie verantwoordelijk voor
ruimtelijke ordening, niet gerust op de naaste toekomst. “Ik heb de zes regio’s
gevraagd welke bouwplannen in uitvoering kunnen worden genomen. Tot 2019 moeten
we, op basis van de laatste bevolkingsprognose, 70.000 woningen bouwen. Mijn
vraag: wat is jullie ondergrens. Wat blijkt? In uitbreidingsgebieden is voor
16.000 woningen de financiering rond. In inbreidingsgebieden voor nog eens
14.000 woningen. Met wat extra geld kunnen we de helft van onze doelstelling al
in 2012 realiseren.” Peters vreest dat de gemeenten met hun inschattingen veel
te optimistisch zijn. “Ondanks de cijfers geloof ik niet dat we achterover
kunnen gaan leunen. De gemeenten bagatelliseren de problemen. Zeker, we hebben
echte plancapaciteit. Maar zullen er straks ook voldoende kopers zijn? Blijft de
financiering overeind?”

Inbreiden

De gedeputeerde vraagt zich hardop af of de gemeenten met hun bouwplannen wel
op de goede koers zitten. Zal nieuw demografisch onderzoek de inzichten
veranderen? Voor zijn gevoel zullen de accenten meer op inbreiden dan uitbreiden
moeten komen te liggen. “We moeten voorkomen dat latere generaties zich afvragen
waarom we toch in de groene weiden zijn gaan bouwen.”

Grondbank

Gedeputeerde Peters houdt een pleidooi om de gemeentelijke grondbanken niet
langer te gebruiken als geldbron voor politiek wenselijke projecten, zoals
sporthallen en wijkcentra. “Het grondbedrijf is ten onrechte geworden tot de
begroting van de gemeente. We moeten een discussie voeren over een betere
financiële voeding van het Gemeentefonds.”

Reageer op dit artikel