nieuws

Almere mikt op scherpe prijzen in centrum Homeruskwartier

woningbouw

Het bouwgroepmodel van Almere voor het centrum van het Homeruskwartier leidt tot scherpe prijzen, verwacht de gemeente. Rond architecten moeten zich kopersgroepen verzamelen voor kavels met gestapelde bouw.

“De woningmarkt in Almere is een vechtmarkt”, weet architect Joost Mulders
van Mulders vandenBerk Architecten in Amsterdam, een van de circa dertig bureaus
die in de race zijn. Gemeentelijk projectleider Jacqeline Tellinga mikt op de
relatief gunstige prijzen die eerder werden bereikt bij collectief particulier
opdrachtgeverschap. Het bouwgroepmodel ligt in het verlengde hiervan. “Ik ben
benieuwd of de mensen hier weer een kostenvoordeel zullen halen”, formuleert ze
voorzichtig. Het bouwgroepmodel is nieuw voor Nederland, onderstreept ze het
experimentele karakter. Mulders over zijn bijdrage: “We hebben drie concepten
ingebracht. Met drie aannemers zijn we aan het rekenen gegaan en bij alle drie
komen we casco op, alle kosten meegeteld, ongeveer 1500 euro per vierkante
meter.” “De bouwgroep formeren is het moeilijkst”, vindt hij. Drie deelnemers
per project zijn minstens nodig. Maar voor zijn ontwerp met vrij indeelbare
bouwlagen zijn minstens tien tot twaalf kopers nodig om de beoogde variatie waar
te maken. De eerste groepen die van start gaan, wellicht deze zomer, zullen
vanwege hun overzichtelijkheid de kleinere zijn, denkt hij. Niet voor een gat te
vangen, heeft hij ook daarvoor concepten gemaakt. Het centrumgebied is verkaveld
in een dertigtal partjes maar de indeling is niet rigide. Samenvoeging van
kavels is mogelijk. Het startsignaal voor de verkoop werd zaterdag gegeven met
de presentatie van de maquettes van de ongeveer dertig deelnemende architecten.
De eerste gegadigden die zich hebben gemeld, blijken vooral mensen met de
ambitie in de plint een winkel of ander bedrijf te vestigen. Tellinga is ervan
overtuigd dat de verkoop op gang komt, ondanks de malaise in de bouw. “Want de
particuliere kavelverkoop in Almere loopt nog wel.”

Flexibel

Zeker nog tweeduizend woningen voor particuliere opdrachtgevers, is het doel
voor de komende jaren. Zonodig kunnen dat er ook meer worden want het
meerjarenprogramma IkbouwmijnhuisinAlmere 2010-2014 is flexibel van opzet.
Mochten kopers in het centrum van het Homeruskwartier onderweg uitstappen of het
anderszins laten afweten, dan is een vertrouwde noodoplossing beschikbaar: de
achtervangconstructie. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporatie De
Alliantie Flevoland en Rabobank Almere. De ontwerpvoorstellen van de architecten
moeten de stap voor gegadigden vergemakkelijken. Al blijft het, erkent Tellinga,
een drempel dat de plannen nog samen moeten worden uitgewerkt. Mulders ziet
hierin een kans voor een meer vraag- in plaats van aanbodgerichte bouw.

Reageer op dit artikel