nieuws

Van der Laan biedt corporaties hoop

woningbouw Premium

Minister Van der Laan (wonen) wil dat de vennootschapsbelasting voor corporaties meegenomen wordt in de zogeheten brede heroverweging van het kabinet.

De kans dat de omstreden belasting verdwijnt is daarmee groter dan ooit. Het
is voor het eerst dat Van der Laan expliciet zinspeelt op het afschaffen van de
vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Eerder liet hij blijken dat hij
het kabinetsbeleid rondom de belasting inconsistent vond. Van der Laan deed zijn
uitspraken deze week in de Tweede Kamer. Hij wil de twee grote twistappels – de
vennootschapsbelasting die de corporaties moeten betalen en de wijkenheffing –
van tafel hebben. In juni van vorig jaar werd al met corporatiekoepel Aedes
afgesproken dat de Vogelaarheffing gaat verdwijnen. Beide belastingen worden nu
heroverwogen in de werkgroepen van het kabinet, maakte Van der Laan duidelijk.
“Ik wil de ruimte bij de heroverwegingen benutten om alles in een keer integraal
goed te doen op een manier die niet voor verdeeldheid met de corporaties zorgt”,
aldus Van der Laan. Hij wil daarbij ook de problemen die corporaties in
krimpgebieden hebben meenemen.

Beperking investeringsmogelijkheden

Met de toezegging de winstbelasting nog eens onder de loep te nemen, komt Van
der Laan een grote groep woningcorporaties tegemoet. Corporaties ageren al sinds
de aanvang van de belasting, op 1 januari 2008, tegen de vennootschapsbelasting.
Voor Woningstichting Den Helder en De Veste was het mede aanleiding om het
bestel te willen verlaten. De heffing beperkt de investeringsmogelijkheden, is
de kritiek. “De revitalisering van de binnenstad komt ernstig in gevaar”,
waarschuwde directeur Gerrit Segers van woningstichting Den Helder een paar
weken geleden. “De investeringscapaciteit bij de corporaties loopt hard terug en
vooral de corporaties die al sinds jaar en dag zeer actief zijn, worden
feitelijk afgestraft voor hun actieve inzet.” De vennootschapsbelasting leverde
de overheid over 2008 een bedrag op van 185 miljoen euro. Het kabinet had
gerekend op 500 miljoen euro.

Reageer op dit artikel