nieuws

Topteam moet eigenbouw stimuleren

woningbouw

Het marktaandeel voor eigenbouw groeit al zes jaar niet meer. Volgens minister Van der Laan (wonen) komt dat, omdat gemeenten niet gewend zijn huizen te bouwen met particulieren. Een expertteam moet die koudwatervrees wegnemen.

Particulier opdrachtgeverschap (po) wint al jaren aan populariteit
constateert Van der Laan. Een kritische blik op de cijfers leert echter dat het
aantal in eigenbouw opgeleverde woningen in de afgelopen zes jaar nauwelijks
groeide: ruim 8000 woningen per jaar, ongeveer 12 procent van de totale
nieuwbouwproductie. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister twee
hoofdoorzaken voor de stagnatie: één, er zijn niet genoeg bouwkavels vooral in
de verstedelijkte gebieden is dat een probleem. Twee, gemeenten vinden huizen
bouwen met particulieren ‘lastig’, omdat het ‘nieuw’ is. Omdat Van der Laan
gelooft in eigenbouw, gaat hij hulpbehoevende gemeenten een handje helpen met
een team van zes experts. Niet om het marktaandeel van eigenbouw een impuls te
geven, maar vooral om de kwaliteit van particulier opdrachtgeversschap te
bevorderen. De minister zoekt nog een ambassadeur voor het expertteam, dat nauw
gaat samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Corporaties

Van der Laan doet ook een oproep aan corporaties die bij collectieve
particuliere opdrachtgeversschap een “belangrijke” rol kunnen spelen. Zij zouden
zich garant kunnen stellen voor de voorfinanciering of voor het verkooprisico in
de planvormings- en bouwfase. In Bladel, Leiden, Almere en Amsterdam zijn op die
manier projecten met corporaties van de grond gekomen. Ook zouden sociale
volkshuisvesters volgens de bewindspersoon ‘kluspanden’ aan bewoners kunnen
verkopen, waarbij deze zich verplichten tot renovatie. Rijk en provincies hebben
samen 13 miljoen euro gereserveerd voor initiatieven op het gebied van
collectief particulier opdrachtgeversschap. Op dit moment zijn er aanvragen
ingediend voor circa 1000 woningen.

Reageer op dit artikel