nieuws

Nieuwe wijk niet op riool aangesloten

woningbouw Premium

De nieuw te bouwen wijk Erasmusveld in de gemeente Den Haag is zo duurzaam dat de woningen niet worden aangesloten op de riolering of het energienet.

Alle afval wordt hergebruikt bij de 750 nieuwbouwwoningen. “Het hemelwater
wordt opgevangen en gebruikt voor het huishouden zoals keuken, douche, toilet.
Voor drinkwater is een reguliere aansluiting”, licht een woordvoerder van de
gemeente toe. “Het water dat is gebruikt in de keuken, wasmachine en douche, het
zogenoemde ‘grijs water’, wordt gezuiverd in een zogenoemde helofytenfilter.”

Rietveld

Dit is een natuurlijk rietveld waarbij bacteriën op de rietveldbodem fosfaten
en stikstof uit het afvalwater verwijderen. Het gezuiverde water kan vervolgens
worden geloosd op het oppervlaktewater. “Het afvalwater uit het toilet komt
terecht in een biogistingsinstallatie. Mede door de hieruit opgewekte energie
kan de wijk netto energieproducerend worden”, stelt de woordvoerder. Naar
verwachting kunnen hiermee nog andere wijken ook gedeeltelijk van energie worden
voorzien. Het is nog niet duidelijk hoe de installaties er exact uit komen te
zien, dat moet in overleg met de toekomstige bewoners nog worden uitgewerkt en
aanbesteed. De wijk wordt namelijk gerealiseerd in particulier
opdrachtgeverschap.

Ervaring

Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned, steunt het idee. “Het
project geeft aan in welke fase de ontwikkeling zit, de pilotfase. Dit systeem
zal voorlopig nog geen mainstream worden, daarvoor is de noodzaak nog niet groot
genoeg. Daarbij is het belangrijk dat eerst ervaring wordt opgedaan met het
omzetten van afval naar grondstof. Dat moet goed gebeuren, dus met oog voor
milieu, de volksgezondheid en droge voeten.” Erasmusveld scoort het hoogste van
tachtig Nederlandse woonwijken op duurzaamheid volgens de DPL
(DuurzaamheidsProfiel van een Locatie)-rekenmethode. Volgens planning moet in
2012 de eerste paal de grond in.

Reageer op dit artikel