nieuws

Neprom: Kabinet moet doorstroming stimuleren

woningbouw

De woningbouw moet langdurig worden gestimuleerd. De aankomende derde tranche van minister Van der Laan (wonen) is niet voldoende, voorziet Wienke Bodewes, voorzitter van de Neprom. Vrijdag neemt het kabinet een besluit over de derde ronde van bouwsubsidies.

Waar voorganger Peter Noordanus mopperde over de magere maatregelen van de
overheid, pakt zijn opvolger het anders aan. “De minister heeft zeer doortastend
gereageerd met hele snelle maatregelen van een enorme eenvoud. Hij verdient een
pluim”, zegt Wienke Bodewes, sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars Neprom. Recent onderzoek onder
Neprom-leden toont volgens hem aan dat de stimuleringsmaatregelen daadwerkelijk
geholpen hebben. “Misschien dat het per project niet heel veel geld is, maar het
lokt uit tot het opstropen van mouwen en aan de slag gaan.” Lagere overheden
hebben vaak ook een duit in het zakje gedaan. “Bij elkaar heeft dat bij veel
projecten tot start bouw geleid.” De ministerraad besluit naar alle
waarschijnlijkheid vrijdag over de voorwaarden van de derde tranche voor de
stimulering van de woningbouw; het gaat om woningbouwprojecten die voor 1 juli
moeten starten. De eerste twee tranches hebben vooral effect gehad op huur-,
corporatie- en beleggingswoningen en het lagere koopsegment, meent Bodewes. “Dat
is prima, maar om een groter doorstromingseffect te krijgen, moet je ook de
bovenkant van de markt stimuleren. Zodat je de keten meetrekt. Dat zou je kunnen
doen door de btw op nieuwbouwwoningen te verlagen. Of door een premie op
doorstroming van bijvoorbeeld 10.000 euro te zetten, zoals al een keer is
geopperd.” Btw-verlaging lijkt hem het meest geschikt als overheidsmaatregel op
lange termijn. “Dat kost tijd om in te voeren”, weet de Neprom-voorman. “Daarom
zou het goed zijn om nu alvast met die voorbereiding te beginnen.”

Pijn

Volgens Bodewes gaan ontwikkelaars nog zware jaren tegemoet. De
woningbouwmarkt is het afgelopen jaar met 50 procent gekrompen. Waar aannemers
nu pas de pijn gaan voelen, is de schade bij projectontwikkelaars al aangericht.
Bodewes: “Meer dan 30 procent van de capaciteit is verdwenen. Bedrijven zijn
afgeslankt en mensen zijn ontslagen. Dat geeft aan hoe ernstig de situatie is.”
Voor de overblijvers is het overleven. Zelfs stimuleringsmaatregelen helpen niet
altijd in deze markt, erkent Bodewes. Jarenlang hekken om bouwterreinen, zonder
schot in de zaak, het is geen ongewoon beeld meer. “Maar zonder de
stimuleringsmaatregelen had de ellende veel groter geweest.” De derde tranche
van minstens 100 miljoen euro is dus meer dan welkom. “Maar ik weet niet of we
het ermee gaan redden. Het stimuleren zal misschien langduriger moeten
plaatsvinden.” Want hoewel het dal volgens hem bereikt is, houdt de crisis de
keten nog wel even in de greep. “Het zal nog lang duren voordat de schade die is
aangericht, hersteld zal zijn.”

Reageer op dit artikel