nieuws

Lokale bouwplannen omstreden

woningbouw Premium

Gemeenten plannen woningbouw te optimistisch, stelt het Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-vesting (Nirov).

Het Nirov heeft becijferd dat tot 2025 ongeveer 1 miljoen nieuwbouwwoningen
zijn ingepland, terwijl volgens Primus, de prognose die het Rijk hanteert, de
woningbehoefte ongeveer 700.000 woningen bedraagt. “Een beetje overmaat is goed,
maar dit is een overschrijding van 140 procent. Dat is te veel”, stelt directeur
van het Nirov, Christine Oude Veldhuis. Zij roept gemeenten op kritisch hun
plannen tegen het licht te houden. “Stop geen geld in plannen die je niet nodig
hebt”, stelt ze. “Plannen maken is ontzettend duur”. Volgens het Nirov kunnen de
kosten die gemoeid zijn met niet ontwikkelde plannen oplopen tot 25 procent van
de stichtingskosten. Bijvoorbeeld planontwikkeling en planvoorbereiding,
grondverwerving, sloop en nieuwe infra. Een potentieel bedrag van 20 miljard
euro over 15 jaar, aldus het instituut.

Drievoudige

In vijf regio’s, onder meer de gebieden Noord-Oost Groningen, Veluwe en de
kop van Noord-Holland zijn de plannen zelfs het drievoudige van de verwachte
behoefte. “Zo is het verstandig ook de haalbaarheid van de groei van Almere
opnieuw tegen het licht te houden”, vindt Oude Veldhuis. Anderzijds heeft een
flink aantal regio’s en gemeenten minder ingepland dan volgens de behoefteraming
nodig is. “Het is daarom verstandig om op regionaal gebied de
woningmarktontwikkeling af te stemmen.” Ook is meer kantoorruimte ingepland dan
volgens de behoefte noodzakelijk is. In de regio’s Rotterdam, Twente en
Haarlemmermeer is, inclusief de huidige leegstand, zes keer de totale behoefte
ingepland. “Die pijn wordt straks vooral gevoeld door gemeenten en
vastgoedbeleggers. Het zou verstandig zijn als die samen overleggen.” De
discussie over aantallen woningen is verscherpt door de crisis en nieuwe
demografische inzichten, verklaart Oude Veldhuis. “Lange tijd was er een
opgaande lijn in de ontwikkeling. Dat is nu veranderd en het is ook de vraag of
we teruggaan naar de markt die we eerder hebben gekend.”

Reageer op dit artikel