nieuws

Den Haag staat voor grote bouwopgave

woningbouw

De gemeente Den Haag staat het komend decennium voor de grote bouwopgave van 25.000 woningen en de sloop van 9000 woningen uit het corporatiebezit.

Dat blijkt uit het document Woonvisie van de gemeente Den Haag. Van de
nieuwbouw is 30 procent gepland in de goedkope sector. De Haagse corporaties
moeten dit deel van de bouwopgave aanpakken. De gemeente doet ook een beroep op
de sociale verhuurders waar het gaat om onder meer duurzaamheid en leefbaarheid.
In verband met de bouwopgave wil de gemeente de contacten met ontwikkelaars
intensiveren. Naast sloop en nieuwbouw moeten zo’n 12.000 woningen op duurzame
warmtebronnen worden aangesloten. Ook streeft de gemeente naar 30 procent
energiebesparing in de sociale sector. Verder wil Den Haag op grote schaal
corporatiewoningen en goedkope huizen die particulier bezit zijn opknappen. Het
gaat daarbij om minimaal 10.000 woningen.

Reageer op dit artikel